Category Archives: Gud

Våga fråga

Detta är en bibelkommentar som finns med i häftet Bibeln idag, fredag 16 januari.

7Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 8Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd 10eller ger honom en orm när han ber om en fisk? 11Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? 12Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen keep-calm-and-knock-the-door-18och profeterna säger. Matteusevangeliet 7:7-12

Tänk dig att du möter en avlägsen släkting på stan. Hon har ett rymligt hem och en stor trädgård. Du bor i en trång etta i ett trist område och är trött. Ett par dagars vila i vacker miljö med blomdoft och fågelsång är precis vad du behöver. Men om det ska bli verklighet måste du först be om att få komma på besök. Du måste hem och förbereda dig och söka upp adressen där släktingen bor. Och där vid dörren behöver du knacka på. Så mycket besvär! Det är kanske lika bra att låta bli? Det är kanske inte ens värt att fråga – man kan ju får ett nej!

Jesus bemödar sig i sina samtal med folket och lärjungarna att beskriva Gud som en god far, en längtande mor som inget hellre vill än att öppna sin dörr, springa till mötes och ge goda gåvor. Även om man skulle be om fel saker så är det ändå en början till kontakt. Jesus uppmuntrar alla att fortsätta be, söka och bulta – om man nu skulle ha fegat ur vid några försök eller kommit till fel familj.

Kan jag lita på att ”allt” det jag önskar få av “människorna”, av andra är gott? Vi frestas ju att vilja ha och göra även dåliga saker. Synd lockar även kristna. Jo, vi kan lugnt önska oss ”allt” som är inom lagens och profeternas generösa beskrivning av goda gåvor.

Bön: Jesus, tack för att du fäster min uppmärksamhet på Guds goda natur. Den förändras inte även om jag är obeslutsam och tvivlar. När jag nu är hos dig så är mina önskemål, frågor och tacksamhet också vid ditt hjärta. Tack att dina svar alltid leder till något gott.

Vetenskapliga teorier bekräftar biblisk tro

Det talas och skrivs mycket om hur vi ska förklara tro på Gud i vår tid. Men, kan det också vara så att tiden förklarar vår tro?

Ett avsnitt av Vetenskapens värld på TV den 2 september (tyvärr inte tillgängligt längre) handlade om Den kosmiska väven, om tiden. Vanligtvis talar vi om tiden utifrån hur den mäts. Vi ser den passera i dygnsrytmen och årstidernas gång och vi kan avläsa den ner till cesiumatomens knappt mätbara vibrationer. Men frågan som ställdes i programmet var, vad är tiden? Och då är vi inne på Einsteins tankar om ett dolt samband mellan tiden och rummet. Tiden kan gå olika fort! Exemplet som gavs var att ett atomur i ett jetplan ger någon nanosekunds skillnad mot när samma tid mäts på jorden.

Teorin som presenterades var att när rörelse i universum kopplas till den linjära tiden händer något. Rörelse saktar ner tiden. Om någon rymdvarelse kunde röra sig från jorden så blir vårt jordiska NU i det förflutna. Om riktningen från en annan galax blir mot jorden så blir NU i framtiden.

Jag ska inte ge mig in djupare på något som jag inte förstår men den grafiska illustrationen var mycket talande. Och när en av professorerna i teoretisk fysik, Max Tegmark sa: ”Dåtid, nutid och framtid är helt och hållet likvärdiga”, då blev det enkelt för mig. Det säger ju bibeltexterna också.

I Bibeln tar människor stora ord i sin mun och uttalar som fakta det som ingen har någon jordisk förklaring till. Men det visar sig alltså att Gud alltid har stått utanför vår tideräkning. Han är den Evige. (Psalm 90:2) Och om Jesus säger vi att han ”är densamme i går, i dag och i evighet”. (Hebreerbrevet 13:8) Han lever i ett ständigt NU. Han är utan början och utan slut. Det är också detta tidsperspektiv som är i funktion vid vår frälsning. Jag bekänner synd som ligger tillbaka i tiden och gör anspråk på nåd för resten av livet. Försoningen som kommer av Jesu död för 2000 år sedan renar människor från skuld och synd idag och gör oss till medborgare i det kommande evighetsriket. Guds barn rör sig i Guds Andes eviga NU.

Det är spännande teorier som presenteras av Tegmark, Sean Carroll med flera. Och det spelar ingen roll vad de tror eller inte tror när det gäller religion. De fysiska teorier som forskarna kommit fram till är lika rimliga som teologiska förklaringar, teorier, av den tidlösa andliga verklighet som finns bakom frälsningens synbara förändringar.

En speciell erfarenhet av hur vi kan överskrida den linjära tideräkningen är i tillbedjan. Jostein Nielsen (norsk frälsningsofficer) skriver om det i ett blogginlägg: ” når jeg hengir meg i tilbedelse av Den evige Gud, forsvinner også fornemmelsen av tiden her og nå. Gjennom tilbedelsen blir den som tilber på en måte en del av evigheten”.  Hela sammanhanget här. Visst är det spännande att vara en evighetsvarelse här på jorden!

En genomsnittlig kristen människa kan inte räkna som Einstein eller astrofysikerna och på så sätt komma fram till hur Guds fullbordade framtid möter oss i det ofullkomliga nuet – och att det grundar sig på hans handlande från skapelsens begynnelse och framåt. Men när vi ber till vår fader som är i det fördolda, då skall vår fader som ser i det fördolda möta oss. (Matteus 6:6) Och på något oförklarligt sätt blir då Jesus det mest synliga och förståeliga svaret på livets stora gåtor och ekvationen går ihop.

Nu tar vi ner Gud på jorden

Rubriken ovan finns i en annons som Frälsningsarmén står bakom. Vi vet naturligtvis att Gud redan har kommit hit, har blivit människa. Det är ett faktum som hela den kristna kyrkan bygger sin existens på. Jesus är uppstånden och högst närvarande genom sin Ande. Så, hur tänker vi med annonsens text? Jo, vi vill berätta om den personliga gemenskapen med Gud som är ursprunget till Frälsningsarméns sociala arbete.

Även när det gäller idéer om hur vi kommunicerar i modern tid så är det Jesus som står för mycket av inspirationen. Han sa naturligtvis fantastiska saker men lika intressant är det hur han sa det.

Han kommunicerade på ett annat sätt än dåtidens akademiskt lärda teologer. Han var folklig men aldrig förenklande. Han berättade historier med skarpa poänger men med ett helt annat syfte än att vara underhållande. Han använde bilder långt innan Instagram fanns och förde himmelriket till jorden i kärnfulla sanningar innan Twitters 140 tecken var normen. Så, med Jesu kommunikationsstrategi i tankarna försöker vi fånga Svenska folkets uppmärksamhet.

I annonsen låter vi bilden ta en stor plats. En bild med en stege till himlen är ju medvetet naiv men den har förhoppningsvis väckt din nyfikenhet. Rubriken ”Nu tar vi ner Gud på jorden” är på ett sätt felaktig men ändå sann. Varje kristen människa vet ju att Gud redan har kommit till jorden. Men för majoriteten av svenskar är han faktiskt frånvarande. Och vi vill också se det som en uppfordran till varje kristen: Den närvaro som Guds Ande utgör i vårt land behöver ”tas ner på jorden”, bli kött och blod genom ditt och mitt liv.

Det är alltid lite präktighetsvarning när vi som kristna berättar vad vi gör. Vi tas dock ner på jorden av Gud själv. Vi har inget annat att skryta med än att vi känt förkrosselsen över vår egen bortvändhet från Gud, fått förlåtelse och förstått att ta emot Jesu kärlek.

En stege mot himmelen. Vad kan det mera vara en bild för? För mig är det en bild av längtan. Jag sträcker mig mot det, mot den, som är större än mig själv – men som ändå kan bli en del av min personlighet. Nyfikenhet är en annan god egenskap som bilden väcker till liv. Hur skulle det se ut om Jesus steg ner i min vardag? Be honom göra det, så får du se vad som händer!

Nu finns det ju också sammanhang där man kan komma i kontakt med verkligheten bakom mitt teoretiska resonerande. En god hjälp till att samtala och pröva på allt detta är att gå en grundkurs i kristen tro. Jag rekommenderar en Alpha kurs. Den hålls i många kyrkor och på många Frälsningsarmékårer i vårt land.

Här är länk till Alpha Sverige där du kan hitta kursen närmast dig. Här är en länk till Frälsningsarméns hemsida där du kan se om vi finns på din ort. Och här kommer en länk till en filmsnutt. http://youtu.be/RcMbmLzWu_0

Helsida_217x285-page-0

Andlighet för alla – Sömnpiller till barn – Församlingen som politik

Jag har på eftermiddagen läst tre, till synes, vitt skilda artiklar. Men jag ser att de ändå har en gemensam skärningspunkt i en individs identitet. Vad är dina slutsatser?

Professorn och Jesusforskaren Marcus Borg intervjuas i SvD. Han talar bl.a. om all andlighets lika värde, beskriver sig som bekännande (progressiv) kristen – men  jag har svårt att få ihop hans resonemang både teologisk, andligt och rationellt. Läs artikeln här.

Jag får känslan av att han beskriver en människas egen väg till andlig förnyelse; gott och väl med Jesus som den mest anmärkningsväda människan, men jag ser inte kärnan i kristen tro: Att Jesus är Gud som människa, som dör och uppstår för att ge oss liv. Ett pånyttfött liv som är en mirakulös gåva.

Är kristen tro bara en andlig produkt, en godhetstradition, en ideologi?

Den andra artikeln berättar om barns pillerförbrukning – som i sig är symtom på en samhällssjukdom.

Det återges skrämmande fakta om den ökande konsumtionen av sömnmedel bland barn. Läs här . Artikeln har fler intressanta länkar. Mest upprörd blir jag av att det uppenbart är läkemedelsindustrin som driver på utvecklingen. De erbjuder föräldrar till synes enkla lösningar på komplexa problem.

Vad är vårt gemensamma ansvar för barnen, familjerna?

Till sist har Joel Halldorf skrivit mycket gott och hoppfullt om var vi kan finna visioner och idéer för vår tid när de inte längre återfinns i politiken. ( Tdningen Sändaren, läs här.) Han refererar till Nina Björks bok Lycklig i alla sina dagar och landar i den kristna församlingen som en plats för en hälsosam gemenskap och en sund människouppfattning.

Det som jag ser gemensamt för frågorna i de tre artiklarna är den mänskliga identiteten. Vad gör mig till den jag är? Hur får jag balans och trygghet och en sund identitet? Referensramarna som erbjuds på den stora marknaden handlar om:

– Vad äger jag? – Vad gör jag? – Vad åtrår jag? – Hur mår jag? – Hur ser jag ut?

Det finns många erbjudanden som vill möte de behoven, men grundläggande frågan är: VEM ÄR JAG?

Inget är så vackert och stort som att vara Guds barn. Johannesevangeliet 1:12 Och vår djupaste identitet formas utifrån den eller det vi tillber. Vi får tillbe en (1) Gud i ande och sanning. Joh:4:21-24.

Det är nog därför jag mår så bra. Pris ske Gud!

Från India land bak Himalayas rand

Ibland får man som ledare fina oförtjänta gåvor. Igår blev jag välsignad med några från Indien. Då fick plötsligt stroferna från min gamla skolsångbok liv. Jag tror det är Lennart Helsing som står bakom rimmandet:

I India land bak Himalayas rand, där händer det konstiga saker ibland. Där bodde en trollkarl som trollade så att åtta blev nitton och nitton blev två.
Han trollade så att ett berg kunde bli en fettisdagsbulle med vispgrädde i, och vattnet som flöt i en flod ett, tu, tre förvandlades till både kaffe och te.

Faktiskt har vatten förvandlats till te. (Vad annat kan ske i Darjeeling!) Eller åtminstone har oren vattenbrist blivit en ren tillgång. Ledaren för den lilla Frälsningsarmé kåren valde själv ut sitt favorit te till mig och så fick jag också Gorkha folkets speciella kniv, en kukri. (Det är från det folket det berömda Brittiska Gurkha Rifles regimentet kommer.)

Det är vår medarbetare på Frälsningsarméns Internationell Utveckling, Lena Wickberg, som nyss kommit hem från Darjeeling efter att ha avslutat ett vattenprojekt och formellt invigt vattenposten. Här ser ni några bilder från hennes besök. De talar för sig själva.

  

Eftersom vi är många människor som på olika sätt bidrar med gåvor till Frälsningarméns Internationella arbete så är det på sin plats att kårledarens tackbrev återges här.

Kära kamrater i Kristus,

Vi som är frälsningssoldater och övriga bybor i den avlägsna byn Samsu, i västra Darjeeling, vill uttrycka vårt hjärtliga tack till alla salvationist vänner i det Svensk-Lettiska Territoriet.

Tack för er generösa omsorg och kärlek som ni visat oss, efter den förebild som finns i Jesu Kristi kärlek, genom att ekonomiskt hjälpa oss med ett dricksvatten projekt.

Nu kan vi dricka och använda rikligt med rent och färskt vatten vilket innebär att en frisk grupp människor kan ge er sitt stora tack.

Tyvärr kan jag inte låta er alla smaka på det goda teet jag fått men ni får smaka sötman av tacksägelse från människor som välsignats av Gud genom er medverkan. Den lilla gruppen som utgör medlemmarna i Frälsningsarmé kåren har genom detta projekt också vittnat för alla byborna om vem deras Gud är. Vi tror på en Gud som lär oss att inte bara skaffa rent vatten för egen del utan även välsigna våra grannar med levande vatten.

Det var alltså ingen trollkarl i India land som fixade vattnet utan vanliga människor. Frälsningssoldater i Indien gav sina liv till sin by och vi har givit något av vårt liv till dem. Inkarnation, gudomligt liv genom mänsklig kropp, kan man också kalla det. Alla blir glada och Gud får äran. “Fettisdagsbullen med vispgrädde i” får du fixa själv.

Du kan läsa mer om givandets glädje och praktisera det i samband med vår årliga försakelsevecka. Smaka på det ordet! Läs mer om vad det är i denna artikel.

Följ gärna vad vi tillsammans uträttar genom Frälsningsarméns Iternationella Utvecklingsarbete på deras Facebook sida.

Ska vi skaffa oss allt vi kan få?

Några till synes väsensskilda frågor har kommit upp i nyhetsflödet. Det verkar bli majoritet i riksdagen för att ensamstående kvinnor skall få insemineras. (Tidningen Dagen & Svenska Dagbladet) I Rapport berättades det igår om att man i Skåne vill höja ersättningen till kvinnor som donerar ägg. Meningen är att de skall ges till barnlösa par. Region Skånes Etiska Råd vågar hålla emot där politisk populism trycker på. LO har konstaterat att löneskillnaderna ökar. En välbetald arbetares årslön är lika mycket som en välbetald toppchef i näringslivet får på en månad. (Dagens Nyheter)

Jag ser ett underliggande mönster, en attityd som är genomgående i samtliga fall. Människan skaffar sig det hon vill ha om hon kan.

Jag ser det som en konsekvens av att vi upphört med att tolka våra liv, brister och möjligheter, utifrån att vi ständigt skall spegla oss mot Guds fullkomliga och kärleksfulla vilja för oss. Det är inte meningen att vi skall göra allt vi kan göra. Gud har dragit gränser mellan rätt och orätt för att skydda oss. Livet är nu en gång sådant att alla människor får avstå något. Ibland utan att välja det. En del måste avstå något som tas ifrån dem. En del gör mogna avväganden och avstår något som finns inom räckhåll.

Många par har fått avstå egna biologiska barn för deras kroppar säger nej. Många tvingas avstå barnen för att de tas ifrån dem genom döden. En del får fly för sina liv och avstå sitt hemland. Andra avstår välbetalda yrkeskarriärer för att tjäna sina medmänniskor i kyrkans/Frälsningsarméns tjänst. En del får avstå favoritmat för att de är allergiska. Andra avstår mat och konsumtion för att kunna ge mer till de nödlidande.

Att avstå något attraktivt går emot människans natur. Vi vill ha allt det som vi tror förhöjer vår livsnjutning och tillfredsställer våra behov. Men, lever vi vända mot Gud ser vi att det finns en gudomlig, förvandlande välsignelse i att avstå det som finns inom räckhåll men bortom den gräns som Gud har satt för hans vilja.  I detta är Jesus en levande förebild. Läs t.ex. Filipperbrevet 2:5-11.

Det handlar inte om att barn som växer upp med en mamma och en okänd far inte får ett bra liv. De är önskade och älskade. Det handlar inte om att lönesättning är ett sätt att kombinera människor med spetskompetens till stora utmaningar. Det handlar om att människan kränger av sig den begränsning som Gud lagt ner i mänskligt liv eller att vi tar oss rättigheter bara för att vi har makt att göra det.

Jag är medveten om att vår värld ser ut så som nyheterna nu skildrar den. Det är oerhört starka krafter och finansiella intressen som spelar på människans behov av att behaga sig själv. För att stå emot det räcker det inte att tro på en Gud. Vi behöver leva överlåtna till Gud, i den rika andliga fullhet som kommer av Guds Ande i mig. Då är barnlöshetens och ensamhetens smärta fortfarande stor. Makt att besluta om pengar som kommer mig till del är lika lockande. Men jag får insikt i värdet av att avstå. Jag får insikt i att livet inte endast handlar om mig utan att jag blir komplett först i ett utbyte med andra. Det finns frid i vetskapen om att Guds givna gränser finns där för att skydda människans evighetssjäl.

Aningslös andlighet

Det är ju inget nytt att männsikor tror på andeväsen. Svenska Dagbladet redovisar idag en undersökning om huruvida folk tror på “spöken”,  på att människor går igen eller att man kan ha kontakt med, förnimmelse av en död person.

Ett citat av universitetsadjunkt Sara Duppils är säkert tidstypiskt. Hon kommenterar att 311 000 tittare såg Sjuans program “Det okända” för en vecka sedan.

“När människor tittar på sådana program blir det som en bekräftelse på deras tro. Jag tycker att det är helt jämförbart med gudstjänsterna som sänds på SVT.”

Helt jämförbart? Jag har faktiskt aldrig tänkt på hur mycket tro som bekräftas i olika slags program och företeelser. Söndagsutflykten till shoppingcentret kan ju också bli en slags kulthandling som ersätter familjegemenskapen i kyrkan. Handlar det bara om att tro på vadsomhelst? Eller har människor en tro som styr deras liv utan att de ens vet om det?

Nog vill jag hoppas på att människor vågar ställa lite högre förväntningar på den andlighet de vill ha i sina liv. Utan att gå in på alla varianter av destruktiv andlighet så borde varje andligt intresserad person ställa några kvalitetskrav. Man bör ju minst veta vem anden kommer ifrån och inte naivt tro att jag som människa kan kontrollera den osynliga världen efter mitt behag.

Kristen tro är mycket andlig. Den Helige Ande är en del av treening Gud. Det är Jesus ande som bor i varje människa som har tagit emot syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det är helt tydligt och klart att den Ande som kommer från Gud, är god, evig och samverkar med oss så att vi blir lika Jesus och inte någon annan.

Vill du ha lite god vägledning i sunt och sant om en god ande så läs Johannes första brev, början av kapitel 4. Kriteriet som ges är vem anden erkänner som herre.

Ett exempel i den unga kristna kyrkan på hur det går när Guds Ande möter andra andar finns i Apostlagärningarna kapitel 19:11-20. Guds Ande helar sjuka genom Paulus. Det ledde till en konfrontation med onda andar. En del som nyss blivit kristna erkände tidigare trolldom och deras litteratur i ämnet brändes.

Religionsvetare konstaterar alltså att det finns ett ökat intresse för tron på andar. Det är viktigt för mig (och underbart) att kunna säga att kristen tro, och Frälsningsarméns existens, inte handlar om andliga intressen utan en livsförvandlande gemenskap med treening Gud. Ande, kropp och själ i en god gemenskap.