Ny tjänst 2.

Jag kan inte förklara det på annat sätt än att det ena har lett till det andra. Jag är med i en grupp som i går kom överens om att vi skulle starta upp Familjescouting på vår kår, Templet i Stockholm. Vet du inte vad familjescouting är? Det vet inte vi heller. Men vi upptäckte faktiskt att vi har en mycket sammanhållen bild om vad vi tänker oss att det ska vara.

I Templet har vi under ett halvår bett varje vecka för en gata i vår stadsdel, Östermalm. Vi ber för folket som bor här. Dom vi känner och dom vi inte känner. Ingen av oss kommer ju till Gud med våra böner helt nollställda. Vi är redan trygga i vår tillit till honom. Vi är trygga med oss själva och hur hans kärlek i våra liv oftast får sitt uttryck. Så, självklart kommer Gud på ett eller annat sätt att involvera oss i svaret på våra böner.

Min infallsvinkel är naturligtvis att det är som scout i Frälsningsarmén jag fått många viktiga möten med Gud. Det är också i den verksamheten några av mina viktigaste vänskapsrelationer etablerats.

Så leder det ena till det andra. Jag läste i förbigående om familjescouting i Norge. Något väcktes i mitt hjärta och jag såg liksom för min inre syn att något sådant skulle jag vilja och kunna vara engagerad i. En snabb förfrågan till några soldatkamrater i kåren gav ett positivt gensvar. När vi på stående fot bestämt oss att vi ska träffas för att prata om detta så dök nästa högst lämpliga person upp. Och några dagar senare ännu en nyckelperson som är synnerligen kunnig i att hålla hela processen igång.

Förutom att det är familjescouting som vi tänker oss som ram för att bygga relationer så finns också en metod, en process, med som vi vill använda. Den är utarbetad på Frälsningsarméns Internationella Högkvarter och heter Faith-Based Facilitation.

I söndags när vi satt efter kyrkkaffet och pratade oss samman om vad vi vill uppnå och varför, så prövade vi lite att ha detta material som ett hjälpmedel. Det är inte bara i de fattiga byarna i Asien och Afrika som vi ska räkna med att människor i ett samhälle skall medverka till att själva vara lösningen på sina problem. Det skall bli spännande att här i Stockholm ta upp en dilaog med människor i vår omgivning och då ha vår tro, vår relation med Gud, som modell i kommunikationen.

Så nu har det ena lett till det andra och vi har redan dragit upp riktlinjer för hur det andra ska leda till det tredje. Sedan fortsätter vi att räkna med Gud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s