Ska vi skaffa oss allt vi kan få?

Några till synes väsensskilda frågor har kommit upp i nyhetsflödet. Det verkar bli majoritet i riksdagen för att ensamstående kvinnor skall få insemineras. (Tidningen Dagen & Svenska Dagbladet) I Rapport berättades det igår om att man i Skåne vill höja ersättningen till kvinnor som donerar ägg. Meningen är att de skall ges till barnlösa par. Region Skånes Etiska Råd vågar hålla emot där politisk populism trycker på. LO har konstaterat att löneskillnaderna ökar. En välbetald arbetares årslön är lika mycket som en välbetald toppchef i näringslivet får på en månad. (Dagens Nyheter)

Jag ser ett underliggande mönster, en attityd som är genomgående i samtliga fall. Människan skaffar sig det hon vill ha om hon kan.

Jag ser det som en konsekvens av att vi upphört med att tolka våra liv, brister och möjligheter, utifrån att vi ständigt skall spegla oss mot Guds fullkomliga och kärleksfulla vilja för oss. Det är inte meningen att vi skall göra allt vi kan göra. Gud har dragit gränser mellan rätt och orätt för att skydda oss. Livet är nu en gång sådant att alla människor får avstå något. Ibland utan att välja det. En del måste avstå något som tas ifrån dem. En del gör mogna avväganden och avstår något som finns inom räckhåll.

Många par har fått avstå egna biologiska barn för deras kroppar säger nej. Många tvingas avstå barnen för att de tas ifrån dem genom döden. En del får fly för sina liv och avstå sitt hemland. Andra avstår välbetalda yrkeskarriärer för att tjäna sina medmänniskor i kyrkans/Frälsningsarméns tjänst. En del får avstå favoritmat för att de är allergiska. Andra avstår mat och konsumtion för att kunna ge mer till de nödlidande.

Att avstå något attraktivt går emot människans natur. Vi vill ha allt det som vi tror förhöjer vår livsnjutning och tillfredsställer våra behov. Men, lever vi vända mot Gud ser vi att det finns en gudomlig, förvandlande välsignelse i att avstå det som finns inom räckhåll men bortom den gräns som Gud har satt för hans vilja.  I detta är Jesus en levande förebild. Läs t.ex. Filipperbrevet 2:5-11.

Det handlar inte om att barn som växer upp med en mamma och en okänd far inte får ett bra liv. De är önskade och älskade. Det handlar inte om att lönesättning är ett sätt att kombinera människor med spetskompetens till stora utmaningar. Det handlar om att människan kränger av sig den begränsning som Gud lagt ner i mänskligt liv eller att vi tar oss rättigheter bara för att vi har makt att göra det.

Jag är medveten om att vår värld ser ut så som nyheterna nu skildrar den. Det är oerhört starka krafter och finansiella intressen som spelar på människans behov av att behaga sig själv. För att stå emot det räcker det inte att tro på en Gud. Vi behöver leva överlåtna till Gud, i den rika andliga fullhet som kommer av Guds Ande i mig. Då är barnlöshetens och ensamhetens smärta fortfarande stor. Makt att besluta om pengar som kommer mig till del är lika lockande. Men jag får insikt i värdet av att avstå. Jag får insikt i att livet inte endast handlar om mig utan att jag blir komplett först i ett utbyte med andra. Det finns frid i vetskapen om att Guds givna gränser finns där för att skydda människans evighetssjäl.

One response to “Ska vi skaffa oss allt vi kan få?

  1. Detta talas det mycket om en hel del inom miljörörelsen, fast det handlar mer om konsumtion och transport. kan skapa välldigt mycket upprörda känslor hos människor att diskutera köpstopp och minskad konsumtion. Faran är ju att man uppfattats som duktigare än resten av världen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s