Varför firar vi påsk?

Om man läser pressmeddelandet från Svensk Handel kan man tro att vi firar påsk för det ger oss anledning att äta lite mer. Deras påskprognos säger att vi i år kommer att handla påskmat för 7,2 miljardet kronor. Rekord igen! Kyrkans påskprognos säger att vi kommer att fira Jesu seger över döden och hans uppståndelse. Igen. En seger som är gratis för oss men den kostade Jesus livet.

Mer om påskfirandets egentliga innebörd kan du läsa i den följande texten som också är min ledarkolumn i Stridsropet nr 4.Påsk Ropet

Varför måste Jesus dö? Det är en av frågorna som ställs i Alpha materialet, grundkurs i kristen tro. Kursavsnittet går grundligt till väga med både den historiska och teologiska bakgrunden. Det handlar inte bara om att känna till en berättelse. Frågan är varför det behövde hända?

När jag som barn såg min första Jesus film på 60-talet, med Max von Sydow i huvudrollen, så var upplevelsen av orättvisa väldigt stark. Det var synd om Jesus. Varför var det ingen som hindrade denna grymma död?

Det finns risk för att man som vuxen har kvar barnperspektivet, med synen att Gud borde stoppat lidandet och en orättvis behandling. När han låter sin egen son gå igenom en plågsam död så menar en del att det finns fog för att tvivla på att Gud är god.

Påskens händelser är därför fortfarande en viktig anledning för alla att ta sig tid med att tränga djupare in i de stora frågorna; om liv och död, försoning och bestraffning och meningen med allt. Frågor som inte endast besvaras med ett faktablad utan som kräver att man gör sig själv till en del av frågeställningen. Har Jesu död, och uppståndelse, med mig, min synd och min samtid att göra?

Jag tänker på en kommentar av författaren Vibeke Olsson som intervjuades i tidningen Dagen.  Hennes böcker om Bricken och sågverksmiljön i Sundsvall skildrar både frikyrkans och arbetarrörelsens framväxt. Arbetarna blev ”läsare” och samtalade om Bibelns budskap kopplat till deras liv. Men det stannade inte där. Hon säger ”Kan man diskutera Kristi försoningsdöd, som då var ett aktuellt ämne, då kan man diskutera regeringsfrågan och tullreformen, för då har man sprängt vallen för att diskutera abstrakta saker.”

Jesus död och uppståndelse hör ihop med det som händer omkring oss idag. Men hur? Ja, de frågeställningarna vill innehållet i detta nummer av Stridsropet stimulera till. Kristna gemenskaper borde utnyttja sina unika möjligheter att engagera alla i samtalen där vi kombinerar personliga erfarenheter, Jesusnärvaro, försoning och samhällsfrågor. Och i de diskussionerna kan både den hemlöse, ungdomen, hantverkaren och teologen bidra med likvärdig expertkundkap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s