Tag Archives: Krim

Krim, krig och kommentera som kristen

Jag har funderat på hur mycket jag som ledare i Frälsningsarmén ska kommentera… ….Frälsningsarmén är ju ett kristet samfund med ett uppdrag att utan åtskillnad möta människors behov på ett sätt som återspeglar Guds kärlek.

(borttaget, borttaget, borttaget)

Kaj Munk, den danske prästen, författaren och motståndsmannen under andra världskriget och Dietrich Bonhoeffer är två exempel på personer som utifrån den kristna trons grund lyft fram  (Borttaget, borttaget, borttaget)

. En intervju med Anne Applebaum i SvD idag belyser detta mer.  (Borttaget….)

Den frågan bemöts sakligt i artikel i Sydsvenskan(Borttaget….)

(Stora delar av originaltexten är borttagen pga att den gav uttryck för politiskt ställningstagande som kan innebära risk för Frälsningsarméns verksamhet i vissa länder.)