Den är närmre än du tror – människohandeln

Sätta ner foten. Spetsa öronen. Skärpa blicken. Tala klarspråk. Det är nödvändigt. För det pågår människohandel i Sverige.

Helvetet på jorden är ibland uppenbart. Det finns förfärliga orsaker som krig, missbruk och förtryck. Men när det gäller människor som arbetar och lever under slavliknande förhållanden i Sverige så är de helvetiska förhållandena något som finns i det fördolda. Men man kan träna sig att se, man kan lära sig hur man reagerar och vi kan då tillsammans agera för en svensk lösning på ett svenskt problem.

Frälsningsarmén kommer att ägna sommarmånaderna åt att lyfta fram denna fråga. Varför gör vi det?

MänniskohandelNär vi använder begreppet “helvetet på jorden” så är det inte endast ett bildspråk för människor som lever i omänskliga situationer. Helvetet är Djävulens intressesfär. Ofta har den en prydlig fasad. När man läser lite mer om människohandel så förstår man att det inte handlar om några få fattiga individer som hamnar i olyckliga omständigheter. Handeln drivs av målmedvetna, ekonomiskt starka och inflytelserika personer som står i ondskans tjänst.

Den starkaste drivkraften i all handel är att gå med vinst, att få bra utdelning. I en artikel i Svenska Dagbladet nämns att människohandel är den mest lönsamma kriminella verksamheten i Europa. Om de flesta inte kan identifiera sig som skyldiga till kriminell verksamhet  så berör nästa faktor fler. All handel hålls vid liv tack vare efterfrågan.

Efterfrågan på sexuella tjänster ökar bland annat på grund av ökad konsumtion av porr, vilket även går ner i åldrarna. (Fakta, Real Stars.) Även efterfrågan på billig arbetskraft drivs på av vanliga människor. Vi är oftast inte medvetna om vilka personer som står längst ner i producentkedjan och ger oss lite billigare varor eller tjänster. Informationen är sannolikt inte lätt att få tag i.

Drivkrafterna bakom människohandel kan sammanfattas med ett ord: Synd. Vårt engagemang i frågan har alltså att göra med vårt namn – Frälsningsarmén. Följande fakta står på vår hemsida om människohandel:

Hela verksamheten är uppbyggd kring skuld, skam och hot mot barn och familjer i de utsattas hemländer. Enligt officiell statistik drabbas ca 500 människor per år av människohandel i Sverige. Även om den siffran såklart är oacceptabelt hög, så är den tyvärr bara en ledtråd till vad som faktiskt pågår.

Om Djävulen står bakom det helvete som människor genomlider så vet vi att Gud är den som har makt att med sitt ljus bryta det mörkret. Det är ingen lätt sak att gå emot organiserad brottslighet och Frälsningsarmén ger sig inte heller in på det som är polisens sak. Men vi har en avgörande drivkraft när vi engagerar oss i det faktum att Gud just nu är aktiv och delaktig i det goda som sker både i himlen och på jorden.

Ondskans drivkrafter kan brytas och skuldens börda över människors själar kan lättas. Både hos förövare och offer. Grunden till det påståendet är att Jesus död och uppståndelse var en verklig historisk händelse för 2000 år sedan. Gud demonstrerade då sin makt över Djävulen och det innebär i sin tur att vi kan tjäna och verka “i Jesu namn”. Det är han som kan bryta syndens makt i människors liv idag.

De tre huvudinriktningar som vi arbetar med är att agera förebyggande, att erbjuda boende med rehabilitering samt återintegrering i samhället.

Här finns en länk till vår hemsida med hänvisning till mer fakta samt exempel på vad vi gör både i de lokala verksamheterna och i samarbete med andra. Till exempel ECPAT och Länsstyrelsen. Här är ett tidigare blogginlägg där jag utgår från ett samtal med några personer i det konkreta arbetet.Människohandel

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s