Mamma Mia the Party & Abba Fader the Life

mamma mia the partyIbland ser man paralleller och likheter där man inte väntar dem.

Jag läste en recension av Mamma Mia the Party, en typ av krogshow med en handling som fortsätter där filmen slutade. Så här skriver Svenska Dagbladets recensent:

Handlingen är utspridd över hela lokalen, ett smart drag som gör alla i publiken till medverkande, vi äter samtidigt som handlingen utspelar sig runt borden. Berättelsen har en mycket löslig struktur men låtsas inte heller vara något annat än en ursäkt för en stor, uppsluppen fest….. Som avslutning blir det ett Abbamedley som övergår i discodans för hela publiken.

Var någon annanstans återskapas en berättelse där alla får vara med och där handlingen förs framåt med sångtexter som hjälp?

Jag tänker på gudstjänsten. Allt från ortodox liturgi till ett väckelsemöte på Frälsningsarmén. Sånger, textläsning och en handling som hela tiden leder fram till Jesu seger på korset och vad det betyder för oss.

Att fira gudstjänst i vissa kyrkor, inte minst de ortodoxa, ger en känsla av att budskapet är “utspritt över hela lokalen” och alla i rummet medverkar. (Det är mitt intryck även om jag varken förstår det talade eller det liturgiska språket.)

När vi i frikyrkan firar gudstjänst får det för min del gärna vara lite av helig Mamma Mia the Party stämning. Vi ska akta oss för diket ‘scenframträdande med allsång’.  Delaktighet och förståelse är viktigt. I Gudstjänsten ska man bli indragen i Guds berättelse som är på liv och död.

Och skulle allvaret övergå i en glad fest mot slutet så är inte heller det främmande för kyrkans tradition. “Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.” Lukasevangeliet 15:32

Jesus tilltalade Gud “pappa”, vilket på arameiska heter abba. Visst är det en intressant ordlikhet med popgruppen! Mamma Mia – here I go again! kan jag gärna gunga med i om jag är på det humöret. Lika väl som jag varje dag både eftertänksamt och uppsluppet säger  Abba Fader – nu är jag här igen. Med livet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s