Lösa problem enligt Dalai Lama eller Jesus

Efter den senaste veckan är det kanske fler än jag som känner att vi utsatts för något som liknar överinformation. Terrordåd i Paris. Gränskontroller upprättas. Och glöm inte Beirut, Kenya, vedergällningens offer i Syrien, hotellet i Mali. Kan man avgöra vem som lider mest? En misstänkt terrorist har jagats och fångats i Sverige. Hur rädda ska vi vara? Direktrapportering i alla tänkbara kanaler. Analyser. Hur ska vi tala med barnen? Vad betyder religionen?

Snabbheten i nyheterna är som en lågtryckssnurra som drar in alla i centrum. Dagarna blir som en enda lång direktsändning. Tidningen på morgonen har redan gamla nyheter.

Jag har försökt gallra lite bland all information och stannat vid några intressanta frågor som dykt upp. Ska vi be? Ska vi vara rädda?

Pray for ParisDirekt efter attackerna i Paris spred sig begreppet #prayforparis (be för Paris) runt om i världen. Och jag läste ett uttalande från Dalai Lama som anknöt till detta och hans svar fångade min uppmärksamhet. I en intervju publicerad av Deutsche Welle säger han:

Jag är buddhist och jag tror på att be. Men människor har skapat detta problem, och nu ber vi gud lösa det. Gud skulle säga, lös det själva för ni skapade problemet till att börja med. Vi behöver på ett systematiskt sätt överföra humanistiska värderingar av enhet och harmoni….Så låt oss arbeta för fred inom våra familjer och i samhället och inte förvänta oss hjälp från Gud, Buddha eller regeringar.

Det blir klart för mig att vi har olika Guds- och omvärldsuppfattningar.

Jag tror inte att jag slipper undan mitt ansvar bara för att jag ber till Gud. Tvärtom. Bönen är det umgänge med Gud som hjälper mig att ta ansvar. Jesus lär oss att bedja systematiskt. Utgå från vem Gud är. Bekänn att han är både helig och en föräldragestalt och att han älskar alla sina barn likvärdigt. Han regerar i ett fridsrike, himmelriket. Och genom vår bön kan detta rike, denna fred komma till oss på jorden. Då räcker det inte med att överföra humanistiska värderingar, lära sig harmoniska yogaövningar eller annat som utgår ifrån oss själva.

Vår Fader 2Nyckeln i bönen till Gud är samma som öppnar fredens dörr. Förlåtelse.

Jovisst, det var vi som skapade problemen till att börja med. Vi ville ta makten över våra liv och klara oss utan Gud. Men Faderns lösning är inte att titta på medan vi kämpar med budorden. Hans väsen har evighetsdimensioner, men han gjorde sig synlig och närvarande i en människokropp. I Jesus var han fullkomligt identifierad med all mänsklig synd samtidigt som han var Försonaren som tillintetgjorde Djävulens makt att separera oss från Fadern.

För att markera och manifestera detta förunderliga att himmelrikets dimensioner träder in på jorden så uppstår Jesus från döden och återvänder till sin fader. Därifrån sänder han sin helige Ande till alla människor som tar emot Jesus och ödmjukar sig under erbjudandet om försoning. Därav följer att vi kan förvänta hjälp från Gud med att bygga fred inom familjer så väl som i samhället och i regeringar.

Resultatet av denna lite långa berättelse är alltså att rädslan och oron inte behöver ha makt över mig. Vilan i Gud är på riktigt. Bönen är vägen att bevara den himmelska verkligheten mitt i de jordiska omständigheterna. Därmed bortser jag inte från att vi ska vara vaksamma och kloka inför det faktum att människor sam hatar och är fyllda av ondska är ute för att skada och sprida skräck.

I gemenskapen med Gud tillåter vi oss att vara glada och tillitsfulla samtidigt som sorg och oro kan finnas omkring oss. Sång och musik är ofta till hjälp när det gäller att hantera olika slags känslor. Klippet nedan berättar om att min framtid är i Herrens händer. Sången skrevs i ett skyddsrum i Helsingfors 1941. Filmen börjar med introduktion och att Kai Kjäll-Anderson ger bakgrunden till sina föräldrars sång.

Mer om Pray for Paris kan du läsa om här i en Dagen artikel.

Om hur Gud helt oväntat svarar konkret på en sekulär människas bön kan du läsa här i Sonjas berättelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s