Meningslöst våld. Meningsfulla liv.

Detta är dagen som ändrar på något. En lång tid framöver kommer vi att få speciella associationer när vi hör namnet Trollhättan. Händelsen då en maskerad man kommer in på en skola och mördar människor är rikligt beskriven i media så jag ska inte gå in på själva händelsen.

Men jag har, som de flesta, känt behov av att stanna upp och fundera över vilka tankar som rört sig inom mig. Efter några timmar så formades underlag för en bön som jag delade via Facebook och Frälsningsarméns interna informationskanal:

När vi ber för barn, personal och familjer som drabbats av attacken på skolan i Trollhättan, så be för trygga, sansade, varma vuxna som fångar upp rädslan, dämpar paniken och skapar en närvarande trygghet. Bed för att nyhetshetsen hålls borta från de drabbade och be för att Guds närvaro skyddar alla och hindrar illvilliga krafter från att utnyttja händelsen till att väcka hat.

När jag sedan går den sista biten hem så fastnar min blick vid en vattenpöl med några höstlöv som ligger där och simmar. Det är också tillräckligt ljus kvar på himlen för att den ska reflekteras i vattenytan. Jag får en spontan lust att ta ett foto av pölen.

När jag sedan ska lägga upp bilden på sociala medier så ser jag att motivet har fångat något av dagens händelse. Bild och reflektioner blir så här:

höstlöv i pölDet är på en mörk botten som ljuset kan reflekteras; när livet, som alltid är på väg mot ett döende, vilar på levande vatten.

Det är Jesus som talar om att när vi tar emot honom, så får vi i vårt inre ett nytt liv, som en källa med levande vatten. Det livet fullbordas först i evigheten med honom. Med detta så ringaktar jag inte på något sätt den djupa sorg och förtvivlan som drabbar familjerna som mist någon de älskar i ett ofattbart dåd. Men eftermälet av denna händelse får inte endast domineras av det meningslösa våldet. Vi måste prata om det meningsfulla livet som dessa människor hade. Även om dess jordiska del avslutades för tidigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s