Efterfrågan och människovärdet

När antikviteter värderas så är efterfrågan en avgörande faktor. Man kan höra kommentarer som att för tio år sedan skulle du fått det dubbla men nu är efterfrågan inte så stor. Hur efterfrågat är människovärdet nu?

människovärdeJag upplever det komplicerat att tala om ”värde” i vår tid för dels associerar man oftast till pengar och dels utgår man från olika värderingsskalor. Utgår vi från måttenheten att livet är heligt och har evighetsvärde så blir yttre faktorer mindre betydelsefulla. Men i vår omgivning styrs omdömet ofta av att man ses som en ekonomisk belastning eller kan tillföra nytta.

Tack vare att vi lever i en sund demokrati så har var och en rätt att tro och tänka fritt. Men om inte demokratin ska bli sjuk så behöver vi tala om vad som definierar det mänskliga värdet. Ständigt aktuella frågor finns vid livets början och dess slut.

Efterfrågan på aktiv dödshjälp ser jag som ett uttryck för att vi inte talar tillräckligt om (och praktiserar) att ge varandra livshjälp. Hela livet. Vid livets början är kontrasterna enorma. En oplanerad graviditet kan ses som ett hinder för de vuxnas planer, ett problem som kan tas bort. Andra betalar dyrt för att deras livskvalitet ska öka genom att köpa spermier eller hyra en surrogatmammas livmoder. Vem har värde? Är det efterfrågan som bestämmer eller är livet heligt?

Frälsningsarméns medarbetare är inte främmande för alla dilemman som finns. Vi kan inte döma över andras val. Inte ens Jesus framträdde som moraliserande i sin tid. Hans dominanta förhållningssätt är att säga: Kom till mig! Jag ger dig nya livskvalitéer, fyller dig med Andens överflödande liv. Kom, du som törstar och drick av det livsflöde som jag ger dig, låt hela din varelse bli befriad från alla tyngder som synden hänger på dig.

Vi ska inte leva med ekonomins plus eller minustecken över våra liv. Vi får leva med korstecknet. Det säger att varje människa, oavsett yttre sammanhang eller inre kvalitéer, är så älskade av Gud att han själv kom genom Människosonen och betalade priset för vår frihet genom sin död.

När vi säger att vi bemöter människor utan åtskillnad så är det ett uttryck för att de är efterfrågade och unika men inte till salu för högstbjudande. Välkommen vidare in i tidningen och ta del av viktiga berättelser om och med människor som är himmelrika.

Texten är publicerad som ledare i Stridsropet nr 10 2015.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s