Guds pågående berättelse

Texten nedan är skriven för publicering i det senaste numret av tidskriften Teologi och Ledarskap.

Under de senaste åren har begreppet “storytelling” blivit vanligt. Det är inte fråga om en berättelse för sin egen skull utan den används med ett speciellt syfte. Reklamkampanjer för olika produkter använder ofta en filmberättelse för att sälja varan. Företag använder berättelsen för att samla medarbetarna kring en identitet.

Sök till exempel på “storytelling advertising” på youtube och du får se en del häftiga filmer som går in i dina tankebanor. Produkten parkerar sig därmed i ditt medvetande. Ibland är det fantasifulla berättelser ibland har man paketerat företagets historia på ett sätt som ska förmedla känslan av att varan är genuin och av hög kvalitet.

Nu är min erfarenhet av andra samfunds berättelser väldigt begränsad men Frälsningsarmén har en rik samling av berättelser som anknyter till vårt ursprung. William och Catherine Booth var både personligheter och pionjärer i Guds tjänst på ett sätt som gett underlag till berättelser som både formar vår teologiska identitet och hur den får uttryck i verksamheter.

Det finns ju en risk med starka grundläggargestalter. Att de blir människor i jämnhöjd med Gud själv och deras familj blir en klan som allt snurrar kring. Det visar sig bland annat i uttryck som kan användas för diverse syften. Det är fortfarande inte ovanligt att meningsutbyten om den ena eller andra metoden avslutas med orden “och vad skulle William Booth sagt om detta?”. Och så gör man sig till tolk för om han skulle vända sig i sin grav eller le i sin himmel, och därmed tror man sig har kommit med det ovedersägliga argumentet.

1929För Frälsningsarméns del har det varit behövligt att bilden av familjen Booth under de senaste tjugo åren har nyanserats. Böcker har kommit som kunnat visa både deras gudagivna roll i kristenheten, deras passionerade tjänst och innovativitet samtidigt och vanliga mänskliga sidor och svagheter kunnat få sina berättelser. En intressant och mycket spännande läsning i det sammanhanget är boken 1929 av pensionerade general John Larsson (ledare i Sverige 1996-1999). Han beskriver som i en spänningsroman hur en grupp ledare för olika länder i Frälsningsarmén får William Booths efterträdare, sonen Bramwell, avsatt som general och därmed får de till en ändring i hur världsledaren, generalen, fortsättningsvis väljs. Bramwell Booth visade sig inte vara vid tillräcklig hälsa för att leda organisationen men han och familjen vägrade inse det.

Den krisen skapade, för sin tid, ett oerhört stort mediauppbåd med starka grupper för och emot händelseförloppet. Men berättelsen vi har som ett resultat av detta är än idag något som stärker vår identitet och kan ge vägledning i krishantering.

De flesta berättelserna är naturligtvis av en mycket positiv art. De varierar från att vara ”one-liners”, våra egna bevingade ord, till berättelser som sammanfattar hur Gud format det vi tror är hans Frälsningsarmé.

Här kommer ett personligt urval av korta meningar från William Booth, vilka även tagna ur sitt sammanhang fortfarande säger mig något om vad det är jag är kallad till idag.

William_and_Catherine_Booth.x500Gud ska ha allt som finns i William Booth. En dagboksanteckning efter omvändelsen vid 15 års ålder.

Mina bästa män är kvinnor.

Varför ska djävulen ha den bästa musiken?  Ett uttryck som sannorlikt kommer från annat håll men passar mycket väl in i sammanhanget eftersom Frälsningsarmén satte kristen text till några av tidens slagdängor.

Ingen blir välsignad om man fryser om fötterna och ingen har någonsin blivit frälst när de hade tandvärk. Ett förhållningssätt som utvecklats till begreppet ”soup, soap and salvation”, soppa, tvål och frälsning.

Gå och gör något! Williams svar till Bramwell när sonen upplyste fadern om att hemlösa tillbringade natten under Londons broar.

Vi är ett frälsningsfolk, detta är vår specialitet, att bli frälst, att förbli frälst och sedan få någon annan frälst, och sedan för egen del bli mer och mer frälst, tills full frälsning fyller jorden och himlen bor i hjärtat.

Det mest kortfattade citatet är Others! Det var julen 1910 som William, gammal och nästan blind, skulle skicka ett telegram med en hälsning till sina ledare. Varje ord kostade men han behövde bara ett – andra! Allt handlar om att ”andra” får del av den fulla frälsningen.

Slutligen de ord som William skrev i Kung Edward den VII:s gästbok, och de lämnar jag oöversatta:

Some men’s ambition is art.

Some men’s ambition is fame.

Some men’s ambition is gold.

My ambition is the souls of men.

Ja, sådär kan jag fortsätta. Det finns gott om kortfattade uttryck som kan innehålla en hel berättelse. I detta upprepande av citat och berättelser finns ju också ett syfte. De talar om för varje ny generation något om varför vi heter som vi heter, ser ut som vi ser ut och gör som vi gör. Först och främst ska de förankra oss i en levande, nära och pågående relation till treenig Gud. Sedan skall berättelserna hjälpa oss att skilja de allmänna principerna från de tidsspecifika uttryckssätten. Jag kan inte rättvist bedöma om Frälsningsarmén är annorlunda från andra samfund i detta att ständigt hålla sitt ursprung och sin identitet vid liv – men för oss är det en hjälp att med historien som grund förnya vår kallelse och formulera vårt uppdrag i samtiden.

Kanske har det att göra med att vi inte är resultatet av teologiska meningsskiljaktigheter eller konflikter mellan rivaliserande ledargrupper. William Booths drivkraft var att känna en stor nöd för den miljon människor i Londons fattigkvarter som aldrig hörde Guds ord eller var välkomna i kyrkorna. Han ville vinna människor till himmelriket. Han ville, och uppmanade hela sin Armé, att ”gå efter själar och gå till de värsta”.FA historia

Utöver de kärnfriska oneliners så finns det också berättelser som är viktiga. De fångar ofta ögonblick som var banbrytande och skildrar Guds ledning i en händelse som ofta var helt oplanerad. Vi kan börja med den som är grunden till att kvinnor blev predikanter och ledare. Händelsen är från fem år före Östra Londons Kristna Mission grundades, (som senare blev Frälsningsarmén). Texten är kopierad från ett dokument skriven av Nils-Erik Karlsson.

Pingstdagen 1860 predikade William Booth i Gateshead. Just som han avslutar sin predikan kommer till hans stora förvåning hans hustru gående mittgången fram. William undrar vad som står på och efter att de samtalat ett ögonblick säger han ”Min kära hustru önskar säga något”, och så sätter han sig ner.

Intill denna dag hade Catherine Booth tjänat både Gud och människor i det tysta, samtidigt som hon brottades med frågan ifall kvinnor var kapabla att predika. Att kvinnor skulle predika tillhörde det otänkbara i det viktorianska England. Några månader tidigare hade hon dock skrivit en pamflett med titeln ”Kvinnlig prästtjänst”. Nu var det dags att sätta planerna i verket. I kvällsmötet predikade Catherine i stället för sin man och höll då en av sina mest uppmärksammade predikningar. Ämnet var ”Fylld av den helige Ande”.

Catherine Booth kom att bli banbrytare för kvinnliga predikanter och evangelister både utom och inom Frälsningsarmén. Faktum är att just de kvinnliga förkunnarna, ofta väldigt unga, kom att spela en avgörande roll i rörelsens tidiga historia, och William Booth gav dem fritt utrymme.

Nästa berättelse handlar om hur Kristna Missionen (som hade spridit sig utanför London) fick namnet Frälsningsarmén. Händelsen utspelar sig i maj månad 1878. William Booth har skrivit inledningen till Kristna missionens årsberättelse som börjar: KRISTNA MISSIONEN är en FRIVILLIG ARMÉ rekryterad ur den stora mängden människor som lever utan Gud och utan hopp…”. Bramwell Booth hörde detta läsas upp och utbrister, ”frivillig! Jag är ingen frivillig, jag är stamanställd.” (I’m a regular). Sekreteraren George Scott Railton ombads att stryka över “frivillig” och skriva dit “frälsning”. Utifrån den stunden utvecklades den militära symboliken som så smått börjat utifrån det faktum att man levde i en bokstavlig kamp mot synden och det yttre och inre mörker som fanns i dess följe.

Nu finns det i allt detta berättande både möjligheter och faror. Vi ska vara mycket vaksamma över att sätta vagnen före hästen. Vi ska inte älska vår historia eller vårt sammanhang av andra anledningar än att de berättar om hur inkarnationen pågår, hur Gud finns bland människorna. På liknande sätt ska vi inte älska Bibeln främst för de fantastiska berättelserna, de exegetiska utmaningarna eller varma känslor själva boken ger, utan för att den är ett jordiskt redskap som Gud använder för att uppenbara sig för våra sinnen, tala in i vår ande och leda sin kyrka på jorden.

gpsMan kan tänka sig bilden av hur GPS fungerar. Fyra satelliter ger koordinationspunkter som samverkar så att min position kan bestämmas. Så tänker jag mig att det finns samverkan mellan (1)kyrkans och samfundets historia, (2)Guds uppenbarelse i Bibelns berättelser, (3)min egen relation till Gud genom den helige Ande samt (4)Guds tilltal genom händelser i samtiden. Tar vi bort någon av de fyra referenspunkterna så blir vår positionering i Guds vilja mindre tydlig.

Detta år, 2015, firar Frälsningsarmén i världen 150 år sedan William gick i östra Londons slum och såg människorna som var som får utan en herde. Han hade lämnat Metodistkyrkan och framtiden var oviss. Men han såg inte endast nöden utan Gud lät honom se att det ”fanns en himmel för var och en”. Det blev ännu ett i raden av tilltal från Gud och han kom hem till sin hustru på kvällen och brast ut ”Katie, jag har funnit mitt öde!” (Katie, I have found mu destiny!) Ännu en one-liner som är en uppmuntran till mig, till kristna ledare i Sverige, att överlåta oss till en kallelse från Gud som fyller hela våra liv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s