Om ängslighet i Sverige

Detta är mitt inlägg under en kväll med bön för Sverige på Livets Ords Europakonferens. Tisdag 28 juli. Sex kyrkoledare fick dela vad Gud lagt på våra hjärtan. Jag uppfattar de olika inläggen som en god överblick från Gud med både utmaningar och uppmuntran och med en profetisk ton. Här är länk till talen i mötet.

Jag vill tala om människors ängslighet. Att det är så vanligt ger anledning till oro. Men det är också något som öppnar ögonen för att se evangeliets verklighet.

Ängslighet kan vara tillståndet innan man är körd ner i botten. Ängslighet handlar om famlande och otrygghet och det bryter ner. Till skillnad från en normal oro som oftast vittnar om god omsorg och som är ett uttryck för kärlek med fokus på den andre, inte sig själv.

Jag tror att ängslighet är ett uttryck i människor som mer eller mindre handlar om ett aktivt sökande efter fasthet, en grund, efter mening och mål med livet.

Vi omges av (och blir ibland är vi en del av) barn, ungdomars och vuxnas ängslighet om allt från miljöhot, sina kroppar, sin identitet, sexualitet, sina relationer och sin andlighet. Vi möter ängslighet över arbete, ekonomi, att duga i vad man är, gör och hur man ser ut.

Ängslighet gör oss till lätta byten för de rovlystna krafterna som dämpar osäkerheten och ensamheten med lättillgängliga droger, otaliga utbud om utseende, mat, motion, konsumtion och erbjudande om att hantera mångfalden av vägval genom att välja allt och bli normlös.

En ängslig människa kan nästan obemärkt glida in i att söka trygghet i beroende. Spelberoende, sexberoende, matberoende, drogberoende, maktberoende, träningsberoende, terapiberoende mm. En slav har ju något av en stabil identitet.

Ända tills man upptäcker att man är totalt maktlös inför en ond, opålitlig herre. Eller märker att man blivit rotlös och vilsen i sitt sökande.

Men ängsligheten är också känslor, tankar, en fas som kan vändas till att ta fäste på det sunda, det stabila. Man sträcker sig mot en god grund, ett tryggt liv, ett hopp som inte sviker. Man längtar efter en öppen fadersfamn och kärlek som är tålmodig och god.

Jag ser Jesus röra sig i vårt land och vara synlig genom sina tusentals efterföljare. Vi är en mångfald av vänner, tjänare, lärjungar till Jesus som lever på den goda grunden och bygger på klippan. Vi lyser som staden på berget som drar till sig de som famlar i mörkret.

Vi kan ibland sortera varandra efter alla etiketter vi sätter på delar av kyrkan – lika många som på saft och syltburkarna nu i skördetider – men kategoriseringar behöver inte utgöra något hot mot enheten. Så länge vi alla har vuxit ut från ett friskt träd, så länge vår frukt är god och kommer ur gemenskapen med Kristus.

På grunden Jesus, på hans försonande död och livgivande uppståndelse, bygger vi med olika uttryckssätt. Vi utgör klippavsatser eller bergsplatåer för de ängsliga och de som tappat fotfästet, genom att vara Kristusgrundade familjer eller vardagsvänner eller små kollektiv eller lokala bönegemenskaper eller/och stora och små levande församlingar med mera.

Vi kan på Kristusgrunden bygga med olika liturgier, varierande historia och kallelse, med teologisk mångfald, med olika kombinationer av nådegåvor. Vi kan välsigna varandra när åsikter går isär och hålla varandra i handen när de sträcks ut – både i tillbedjan till Gud och tjänst mot de som behöver Guds Andes beröring och mänsklig barmhärtighet.

Droppar

Vila och trygghet handlar inte om att vi till det yttre behöver vara starka. Det räcker bra med det sköra som är i balans.

Min bön för Sverige är att de ängsligas ögon ska öppnas så att de ser Jesus och att deras hjärtan ska vara känsliga i sin urskiljning så att de avvisar falska friare. Må vi som Jesu efterföljare stå till förfogande när de ängsliga (och andra) söker fotfäste och hopp och då vänder sig mot Guds ljus. Må Den helige Ande bygga Jesusgemenskaper på bekännelsen att han är Herre, att han är vår klippa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s