Frälsningsarmén finns kvar…

…tack vare budbärare om Guds nåd.

Lördagen den 13 juni bestod av många blandade nyheter. Prinsbröllop med gospeluttåg. En ung kvinna hittades död vid Kinnekulle. Flera tidningar tar upp en nyhet från TT att det mindre samfundet Svenska Frälsningsarmén lägger ner. Vi får många reaktioner där människor tror att det handlar om oss. Tidningen Dagens artikel förklarar lite skillnaden här.

Nådens budbärare

Nådens budbärare, Andreas Bergh och Daniel Rönnqvist

Samma dag har Frälsningsarmén i Sverige en högtid med att inviga två nya officerare som fullbordat sin utbildning. Nästa år väntar sex nya kadetter på att invigas och befullmäktigas i sin tjänst. Så vi lever i allra högsta grad. Men oron som kommer från allmänheten när de befarar att vi ska avveckla väcker också till eftertanke. Vi kan bara finnas så länge människor öppnar sina hjärtan för Guds kallelse att ta emot Jesus och ser soldatskapet som ett sätt att förverkliga sitt lärjungaskap.

För att utveckla den tanken delar jag här hälsningen jag hade i programhäftet till de två nyinvigda löjtnanterna vars ring bär namnet Nådens budbärare.

I våra städer syns ofta budbärare. I bilar och på cykel far de kors och tvärs för att förmedla kuvert eller paket. Mottagaren tar emot, kvitterar och sedan är det vidare med nästa bud till en ny mottagare. Det är ett jobb som görs. Oavsett värdet på det som skickas med budet så är budbäraren en neutral förmedlare av något som hör till någon annan. Och någon får vackert betala för den utförda tjänsten.

Så är det inte med er. Den nåd som ni ska förmedla måste ni själva äga. Och nåden är inte en isolerad företeelse i sig. Den hör intimt ihop med gåvan som förmedlas. Nådegåvor. Av nåd blir människor frälsta. Genom Guds nåd befrias vi från nedbrytande egenskaper som själviskhet och skuld. I stället kan människor av nåd ta emot Guds gåva av frälsningsvisshet och kärlek till medmänniskorna.

Ni får bära bud om denna förunderliga nåd som Herren ger. Och ni kan göra det trovärdigt för nåden är och förblir den grund som bevarar er egen helgelse. När Gud hör bön, förvandlar hjärtan, tröstar, uppmuntrar, ger profetisk klarsyn med mera, så är gåvorna inte en belöning för något vi själva har gjort. Mina goda gärningar meriterar mig inte för fler nådegåvor. Min tidigare synd diskvalificerar mig inte från att ta emot vad Gud vill ge. Allt är givet av nåd. Oförtjänt. För alla som vill låta Guds Ande vara aktiv i sin kropp, själ och ande.

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Efesierbrevet 2:8-9

Oroa er inte över dagar då ni känner er tom på egen förmåga. Det finns gåvor från Gud som ni av nåd får vara budbärare åt. På grund av ett kors, som går lite på tvärs i denna världen.

För att nu avsluta där jag började så kommer här klippet där Samuel Ljungblahd sjunger “Joyful, joyful” utgångsmusik vid bröllopet. Att ryckas med i att lovsjunga Gud med glädje är ett bra sätt att börja smaka på Guds nådegåvor.

En uppdatering om konsekvenserna av förväxlingen med det nedlagda samfundet Svenska Frälsningsarmén finn i en artikel här. Tidningen Dagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s