Det som är ömtåligt måste hanteras varsamt

Etiketter med AKTAS sitter på kartonger med ömtåligt innehåll. Till exempel glas eller känslig teknik. Nu sitter lappen också på barn. Bilden i Frälsningsarmens annonser är säkert inte svår att förstå. Ingen skulle väl påstå att barn ska behandlas vårdslöst. Ändå behöver det sägas.utsattabarn_820px

De flesta barn i Sverige har det mycket bra. Men det är också en del av poängen. AKTAS lappar sätter man på det som är helt. För att det inte ska gå sönder.

Det finns många barn med sprickor i själen eller som har drabbats av vuxnas oförmåga att bära dem. Barn som, bildligt talat, fallit och gått sönder. De behöver mycket kärlek och omsorg för att bli hela igen. Medlemmar och medarbetare i Frälsningsarmen är engagerade på olika sätt i den uppgiften. Men det är inte i första hand det arbetet jag vill gå in på.

Med bilderna vill vi säga till oss själva och alla andra att vi behöver vara delaktiga i barnens utveckling så att de bevaras hela. Barn är ömtåliga och formbara. Det är en period i livet som är spännande och full av lek. Men det är också en tid då man är sårbar. Tillit, kreativitet, nyfikenhet och en positiv självbild kan förstärkas och utvecklas bland goda vuxna. Men all den goda potentialen kan också raseras genom övergrepp på kropp och själ. Så påminnelsen om att de ska hanteras klokt och varsamt behövs.

Att bygga ett liv som håller mot stötar innebär inte att man blir hård. Vilket är det mest hållbara materialet som finns, om man räknar tjocklek i förhållande till styrka? Jo det är spindelnätet. Grunden till hållfastheten är att nätet är elastiskt. Vad är det för ingrediens som gör barnens starka men samtidigt mjuka? Min övertygelse är att det är en sund utveckling av barnens andliga liv.

I FN:s barnkonvention artikel 14 uttrycks rätten till att äga en tro och den beskriver föräldrars skyldighet:

Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

Frälsningsarmén är medveten om vuxnas skyldigheter när det gäller att förebygga att något skadar ett barn samt ha klara rutiner om vi skulle identifiera att något kring barnet inte står rätt till. Vår utbildning som alla barn- och ungdomsledare är med om heter I Trygga Händer. Men realismen över att barn skulle kunna råka illa ut får inte leda till handlingsförlamning. Lika väl som barn behöver springa, hoppa, falla och få skråmor så behöver de få smaka och se att Gud är god. Frälsningsarmén skulle inte vara trovärdig om vi inte erbjuder en tro värd att hålla sig till. Om man vill.

Barn är ömtåliga och ska hanteras varsamt. Men de har också rätt att få växa sig starka. De kommer många att göra denna sommar på något av våra 20-tal kolloveckor. Äventyr- musik-, fotboll-, sport & bad,- eller dagkollo erbjuds. Det som är brustet kan läkas i en helande miljö och det som är friskt kommer till sin rätt i samverkan med andra.

Bilden får mig också att tänka på ett uttryck som ibland dyker upp. Att vuxna kan vara så snarstuckna att de behöver ha en skylt “Aktas för stötar”. Men det är en annan berättelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s