Aktuella baskunskaper

Det har länge varit ett debattämne huruvida skolan förmår lära alla elever att läsa, räkna och skriva. Det är viktiga baskunskaper. Men när man har lärt sig dessa grundläggande saker är det ju också frågan om att fortsatt lära sig vad man använder dem till. Från grundskolan och vidare i vuxenlivet behöver vi lära oss att läsa det som är gott, inte missbruka skrivkonsten till att kränka samt att räkna på hur jag praktiserar ett generöst givande i stället för att lura till mig något.

Att börja läsa Bibeln är ett gott val. Man kan, och bör, läsa den systematiskt från pärm till pärm någon gång för att få överblick på detta bibliotek av 66 böcker. Men man behöver också öva upp andra läsförmågor än att förstå vad orden bildar för mening. Det finns också flera lager av sanningar under ytan av den berättelse som meningarna bygger.Bibelböcker

Något jag fick med mig som 14-åring från veckorna på Frälsningsarméns konfirmationsläger var att be den helige Ande vara med när jag läser. Det tänker jag på fortfarande. De där sekunderna av bön som jag behöver disciplinera mig till när jag öppnar bibeln, för att samtidigt öppna mina sinnen för vad Gud vill låta mig se, förstå, ana, fråga, fånga mellan raderna med mera. Till den ordningen hör också, lärde jag mig snart, att man fortsätter läsa även när man inte får någon särskilt välsignad tanke. Uthållighet och förutsättningslös förväntan har sin plats i umgänget med Gud.

En helig skrift som är inspirerad av Gud innehåller naturligtvis mängder av underlag till vägledning för livet. Men detta ursprung och innehåll utgör också en fara. Det är ett svårhanterligt ansvar för människor att förmedla den Högstes vilja och tolka rätt och fel. Tyvärr har exemplen på missbruk av Bibeln för personliga syften och strävan efter mänsklig makt inte upphört i vår tid. Därför är det viktigt att vi tar vara på all god hjälp som finns för att använda våra bibliska baskunskaper till något gott.

Vi presenterar några ingångar till detta i maj månads nummer av Stridsropet. Var med i samtalet om bibelbruk och låt läslusten spira. Kanske hämtar du idéer från Svenska Bibelsällskapets resurser. Och läs om Mikael Bedrups erfarenheter att kombinera motorcykelkulturen och bibelspridning. Du kan också komma med och läsa Nya Testamentet på ett år med hjälp av Frälsningsarméns plan Hela världen läser. Ett kapitel om dagen, fem dagar i veckan. Ett häfte kan du få via en kår eller ladda ner från hemsidan.

Bibeln är ständiga aktuell och det och det som gör den ständigt intressant. Den förmedlar baskunskaper, är central inom kulturen och ger själen behövlig basföda. Låt dig väl smaka av de aptitretare som vi erbjuder. (Texten finns som ledare i Stridsropet nr. 5/2015)hönan eller ägget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s