Glad Påsk!

Vad är det att ha en Glad Påsk?

Åt vilket håll vi än tittar i världen så finns det anledning till oro. Där finns så mycket av förlorat förtroende och oförminskad rädsla. Den svage föraktas och positionen att härska över andra åtrås. Och medlen man använder är ofta våld och förtryck.

Det är inte underligt att människor frågar sig var Gud finns i allt detta. Finns det helande för allt som brustit? Finns det nytt hopp trots alla svikna löften? Finns det glädje? Utgångsläget för att hantera dessa frågor finner vi i Bibelns budskap utifrån påskens händelser.

Hur hamnade Jesus på korset? Och varför? Han gjorde ju så mycket bra! Man kan undra varför det sågs som upproriskt att ge ett glädjebud till de fattiga, syn till de blinda, frihet till de förtryckta och nåd till syndare. Men, det enkla budskapet om att Guds rike är här blev ett för stort hot för maktens människor. Därför hamnade Jesus på korset.

Kring korset fanns Jesu familj och vänner som led med offret. Men människor drogs också med i kören som uttryckte sitt förakt mot den svage.  Man kommenterade hånfullt att andra hade han hjälpt men sig själv kunde han inte hjälpa. De målade verbala karikatyrer av en kung som var maktlös och inte förmådde stiga ner från korset. Det var befogad nedlåtenhet. Varje vettig människa skulle väl rädda sig själv från tortyr och död, om man kunde. Inte minst när man är oskyldig.

Men, det är just det. Jesus visste att det inte handlade om honom själv. Något större var på gång. Gud var på väg att hela det brustna, uppfylla sina löften och visa att Guds kärlek och person var verksamma i en nedbruten mänsklig kropp. För i denna kropp fanns Gud själv.

Det helande som Gud ville ge människorna kunde inte ske med en vädjan till vår egen förmåga. Själens mörker och syndens konsekvenser kan inte åtgärdas med ett “skärp dig!”. När Jesus läggs i graven slutar därför den mänskliga inblandningen i hans öde. I dödsriket vänder Gud på historien. Hans skaparkraft säger “Varde liv! Seger, bli till!” och uppståndelsen är ett faktum.

Men detta var inte endast en förvandling som gällde Jesus. Uppståndelselivet är det liv som erbjuds alla människor som tar emot Jesus. Det är genom den kraften Gud än idag vill vara närvarande i vår värld. Det är det livet som kan sprida ljus över allt som är mörkt i vår tid.SONY DSC

Den brittiske teologen N.T. Wright uttrycker det så här: ”Det är en del av hemligheten med Jesu arbete. Han försöker inte utnyttja några krafter i den redan befintliga skapelsen för att rätta till något som har gått snett i den. Han kommer med ett nytt liv, en ny skapelse.”

Ett nytt slags liv, en ny början! Där har vi verkligen en anledning till en Glad Påsk!

(Texten finns som krönika i Stridsropet nr 4/2015.)

Vill du lyssna till ett musikstycke som fångar påskmorgonens försiktiga hopp och slutar i triumf så lyssna till Påskhymnen från Cavalleria Rusticana av P. Mascagni

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s