Ett tryggt ‘vi’ behöver inget negativt ‘dom’

Texten finns som ledare i Stridsropets marsnummer.

Under slutet av förra året, när ett nyval verkade troligt, var debatt- och samtalsklimatet intensivt kring frågor om vad som var politik, taktik, rättmätiga behov bland flyktingar eller en hotfull ström av främlingar.

Jag läser i början av året ett debattinlägg av Torbjörn Sjöström, VD på undersökningsföretaget Novus. Han ser en fara med att problem förstoras för att intressenterna ska synas. Det skapas en debatt utifrån ”vi och dom” med konstruerade sanningar, en upplevd, känslomässig, svart-vit verklighetsbild som inte nödvändigtvis bygger på sanningar.

Det är inte underligt att både rädsla och förvirring sprider sig i landet. Om allt vore på distans skulle sympatin inte vackla men när konflikter kommer in i min privata närhet så vill jag helst ha snabba, enkla lösningar för att inte störas av något främmande.

Det är en farlig men säkert tacksam retorik att ställa ”dom” emot oss. ”Dom” kommer och tar resurser från den långtidssjukskrivne, den svage skoleleven, de gamla som förtjänar en värdig ålderdom.Ropet nr 3 15

Vad är då det alternativa förhållningssättet? Hur ska vi klara av att nyansera utan att bli oengagerade eller uddlösa? Vi försöker dryfta frågan lite i detta nummer av Stridsropet.

Personligen tror jag det är viktigt att aktivt motarbeta både personliga tankebanor och samhälssystem som går i riktning mot ”vi och dom”. Det är starten för åtskillnadssystem som apartheid och ghetton, vilket fört elände med sig.

När jag var i Israel tillsammans med svenska kyrkoledare i fjol gjorde det ett djupt intryck att möta personer som fanns i sammanhang där man aktivt skapade möten mellan judar och palestinier. Föräldrar som förlorat barn i konflikten möttes för att långsamt ge varandra försoning och upprättelse i smärtan. Och där finns skolor för föräldrar som menade att barn behövde höra om och få respekt för varandras historia och utsatthet.

Som frälsningssoldat vill jag leva med Jesus som inneboende förebild och hjälpare. Hans ord i slutet av Matteus kapitel fem, om hur vi ska bemöta det onda och vår fiende är radikala och till synes dumdristiga handlingar. Men hans ord går djupare än att passivt vända andra kinden till och aktivt be för sina förföljare.

Jesus beskriver människor som fått sina hjärtan och sinnelag förvandlade genom en gudomlig gåva. Gåvan är att vara Guds barn. Det innebär en identitet och integritet som inte har begär till hämnd eller att se ner på någon annan. Jesus bortförklarar inte att ondska finns eller att Guds rike har fiender. Men han hjälper mig med detta svåra att möta andra och det annorlunda utan att känna mig hotad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s