Början utgår från slutet

Denna bibelkommentar har varit publicerad i häftet Bibeln idag lördag 17 januari.

13Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få Smala portensom finner den.

15Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? 17Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. 18Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. 19Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. 20På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

21Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 22På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ 23Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’ Matteusevangeliet 7:13-23

Man kan göra många utläggningar om portarna och vägarna. Hur ser den breda ut? Är den farlig eller bara lättjefull? Hur tråkig är den smala vägen eller är det där som utsikten finns?

Det är nog inte vägen som är huvuddetaljen i Jesus liknelse utan portarna och målen. Om man känner till skillnaderna om vart vägarna leder blir valet av port lättare. Det finns väl knappast någon som skulle välja att sluta i fördärvet? Hellre ser man sig då i ett sammanhang med ett överflödande liv.

Kruxet är alltså att vi oftast bara ser porten utan att få veta vilket mål som finns i slutändan. Detta är särskilt relevant för barn och ungdomar. Det är lätt att hänga på en grupp som dräller in genom den breda porten. Det var inget medvetet val. Man följde ju bara de andra.

Den trånga porten släpper bara igenom en och en. Ska man bemöda sig med att komma in där så behöver man höra om den smala vägens glädje och det översvallande goda liv som väntar.

Barn och ungdomar är vanligtvis attraherade av utmaningar. De vill likna sina idoler som uttrycker framgång och lycka. Vad en ung människa inte kan veta är om verkligheten stämmer med ytan. Det är inte främst ett barns ansvar att välja bort de klungor som leder dem till den breda porten. Det är de vuxna lärjungarnas ansvar att visa glädje och dela vittnesbörd som får de unga att ge sina liv för att komma in genom den smala port där de kan vandra med Jesus.

Till eftertanke: Vart är du på väg?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s