Jag är…vem?

Är jag möjligtvis en hycklare?

Begreppet har aktualiserats i den våg av alla människor som säger ”Jag är Charlie”. Från det naturliga och enhälliga fördomandet av att mörda de franska journalisterna och satirtecknarna (och personer i den judiska butiken) så nyanseras frågan. Att vara emot mord på journalister behöver inte innebära att jag är för tonen och synpunkterna i deras satir.

Flera inlägg har kommit om att några av de världsledare som gick med i manifestationen i Paris skulle kunna benämnas hycklare. Må vara att alla går emot terrorism men deras länder har inte en fri press och där finns många fängslade, även dödade, journalister. Läs här (på engelska) en genomgång av den frågan. Här kommenterar den svenska katolske biskopen Anders Arborelius händelsen med att man aldrig kan döda i Guds namn. Och här den norske frälsningsofficeren Jostein Nielsen om att vara och inte vara Charlie.

MåltavlaOrdet hycklare tar också Jesus i sin mun. Han drar sig inte för att tala klarspråk till människor som ser andras små brister men är blinda för att se sina egna stora fel.

Intressant nog är det temat för en kommentar jag har skrivet till dagens bibeltext i häftet Bibeln idag.  Så här kommer nu texten från Matteusevangeliet 7:1-6 med min kommentar.

 1Döm inte, så blir ni inte dömda. 2Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. 3Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 4Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? 5Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. 6Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Jesus har uppenbart hycklare i åhörargruppen. Och han vågar säga det rent ut. Det ligger i ämnets natur att i samma stund som man påpekar en brist, ett fel hos någon annan så får man räkna med att orden vänds emot en själv. Ur den kloka försiktigheten kommer också en fara att vi är tysta när vi borde tala. Men Jesus vågade sätta ord på det uppenbara.

Det är skillnad på självupptagenhet och självkännedom. Jesus öppnar för alternativet att man blir medveten om sin hårdhet och därmed fri från den, fri från moraliserande och självcentrering som gör att man ser grumligt och uppträder fördömande.

Genom förlåtelse, genom att nåden från helig Gud berör mig, kan jag bli ren, fri. Det är en självkännedom som Gud kan använda.

Alternativet till att döma andra för deras brister är att bemöta dem med kärlek. Om jag menar mig ha ett klarseende så kan den andre spegla sig i min blick och se sig själv. Insikten om att behöva ta bort en bjälke, eller möjligtvis en flisa, måste komma genom självinsikt, inte genom klander.

Vers 6 berör frågan om att bevara sin tro. Jesu kärlek till alla människor gjorde honom inte omdömeslös eller naiv. Han ger ett råd för den verklighet vi finns i: Heliga erfarenheter ska vi inte berätta för människor som strimlar sönder dem med otro, och dyrbara sanningar ska vi inte dela med dem som glufsar i sig smörja.

Jesus lurar man inte med en vacker uppsyn eller fagra ord. Därför är han en så bra herre och vän.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s