Med Jesus vidare i det nya året

Det är oerhört gott och förväntansfullt att gå in i ett nytt år och veta att där framför, finns det varje dag någon som väntar och möter mig med värme. Där finns Gud med en öppen, välkomnande fadersfamn.

Frälsningsarméns Vision 2020 – Jesus till alla vilar på att Jesus lever, är med oss nu och hela tiden är före. Vi får ta emot det som Gud redan har fullbordat, men som vi ännu inte fått upp ögonen för. Aposteln Paulus uttrycker det som att Gud avslöjar en hemlighet – att allt som har med himlen och jorden att göra sammanfattas i Jesus.

I Jesus tydliggör Gud också att vi är sända till andra. Vi läser i Matt 9:35-38 att Jesus vandrade omkring där människor levde och arbetade. Han såg att de var illa medfarna, han fylldes av medlidande och hjälpte dem konkret. Och mitt i det arbetet uppmanade han sina lärjungar att be till Fadern om att sända medarbetare till skörden. Jesus ser inga slitningar med att samtidigt känna omsorg om sig själv och andra, att samtidigt vara helt i nuet och känna ansvar för framtiden. Det är harmoni, att leva i Guds shalom.

Frälsningsarmén fortsätter ännu ett år med de mål och strategiska satsningar som är formulerade i visionen Jesus till alla. Våra handlingar styrs utifrån att vi ser varandras och andras behov. Vi ska ge närvaro,  praktisk hjälp, tid till samtal och förbön. Och vi förbereder oss för att ta emot skörden i Guds rike.

???????????????????????????????

Bön ger liv, finner alltid en väg.

Vi börjar året med att be för:

att de som leder arbetet med visionen lokalt är både stilla inför Herren, kloka i sina beslut och redo till handling efter Guds tilltal,

att vi som är Guds barn välsignas med en förväntan i att möta andra personligt och ansikte mot ansikte,

att varje kår och verksamhet är en välkomnande miljö som vägleder barn, unga och vuxna in i delaktighet och lärjungaskap.

Texten finns publicerad under rubriken Bibel & bön i Stridsropet nr 1/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s