Realistiskt och övernaturligt

 Det finns en ofrånkomlig blandning av realism och drömvärld när vi tänker på en svensk jul. Den efterlängtade familjefesten där många människor träffas i glädje kring tända ljus, julens glada budskap om Jesus och god mat. Men den bilden blandas upp med att många åker bort från ”alltihop” till solen, kanske sitter helt ensamma eller fylls av ångest inför berusade föräldrars oberäkneliga humör. Verkligheten har många nyanser.

Den religiöst-politiska verkligheten är inte heller entydig. Om Josef och Maria färdats idag mellan Nasaret och Bethlehem lär de ha fått passera elva säkerhetskontroller och till sist stått inför en åtta meter hög betongmur. Inte heller under kejsar Augustus tid med kung Herodes på den lokala tronen var det ett lyckorike.

Men yttre omständigheter har aldrig varit ett problem för Gud. Det faktum att Jesus föddes och att han var Guds son beror inte på något mänskligt inflytande. Varken onda eller goda mänskliga krafter kan kontrollera skeenden som har sitt ursprung i den Eviges vilja. Det var inte människor som planerade att skaffade fram en profet och frälsare. Det var Gud som ville lösa sig från evigheten och bli en av oss.

Jag känner en stor tröst och uppmuntran i det faktum att Jesus känner sig hemma också i vår tids blandning av hopp och förtvivlan, att han finns i hem med både barnslig förväntan och vuxen ångest.

Denna blandning av realism och övernaturlighet visar sig tydlig i det som hände herdarna under julnatten. Ängeln dök upp mitt i natten och lovade dem personligen en stor glädje. Och glädjen skulle även beröra hela folket. Den stora glädjen hade sin grund i en gåva som hade fötts till dem – Guds utlovade Messias. Det var ord som säkert lät helt osannolika för fattiga herdar. Men Gud tog, som så ofta, initiativ till att ge en försmak av hur hans närvaro på jorden är. En stor himmelsk här (kanske bästa gospelkören eller strängmusiken) lovprisade Gud. Det måste ha varit sanslöst mäktigt.

SONY DSCOm vi prövar att överföra detta initiativ från Gud till vår tid så innebär det att vi kan förvänta något av bästa julstämnigen varje dag, året runt. Oavsett hälsa eller yttre omständigheter så pågår Guds uppsökande initiativ här på jorden. Han låter sig födas och leva i våra liv genom den helige Ande. Jag säger: Välkommen!

(Texten har varit publicerad som krönika i Stridsropets julnummer 2014.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s