Att vara Ordbrukare

Det finns några tillfällen jag kommer ihåg då Guds tilltal genom Bibelordet träffat mig på ett sätt som satt spår och gett min inre blick nytt framtidsfäste.

I femte klass hade vi kristendomsundervisning. I läroboken fanns bibelord citerade. Jag kommer inte det minsta ihåg sammanhanget men vet bara att ett bibelstycke fastnade i mitt minne och medvetande. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Antingen vi lever eller dör så hör vi alltså Herren till. (Romarbrevet 14:8)

Det kan tyckas vara både irrelevant och osammanhängande för en 11-12 årings liv. Men så är det väl med Guds tilltal. Det ligger ofta bortom logik och rimlighet men bemöter djupa tankar och samband. Versen var för mig ett rakt och enkelt påstående om en trygghet i Gud. Jag minns lite känslan av att tänka ”Jaha, så bra. Man hör alltid till Herren. Hur det än går. Det är inte min ansträngning.”

imageDet andra sammanhanget som sticker ut i minnet hände under året efter gymnasiet. Jag hade arbete på Frälsningsarméns barnhem i London och tyckte det var läge att jag skaffade mig en engelsk bibel. Översättningen Levande Bibeln var ganska ny och passade både till priset (pocket) och i språkdräkten. En vers i Johannesevangeliet kapitel fyra, där Jesus pratade om bön, stack ut och talade till mig. Kanske just för att jag blivit osäker på ordval och former när jag i mötena hörde lite högtravande ”Thou” och ”Thine”. Men här stod ju det så enkelt och självklart:

“For it’s not where we worship that counts, but how we worship – is our worship spiritual and real?”

(Det handlar inte om var vi tillber utan hur vi tillber – är vår tillbedjan andlig och äkta?)image

I tider (som tyvärr tycks pågå med varierande intensitet) när kristenheten (eller omvärlden) blir för upptagen med att sätta etiketter på bibelsyn som liberal eller konservativ, bokstavstroende så är det hälsosamt att närma sig bibelordet med kommentarer från olika traditioner och tidsåldrar. Samtidigt värnar jag om det grundläggande förhållningssättet att det är Anden som gör bokstaven levande. (2 Kor. 3:6) Här kommer då lite förslag på några aktuella tips till att regelbundet inta andlig mat och möjligheter till att höra Gud tala med vishet och vägledning, till tröst och uppmuntran.

Inför 2015 finns några speciella satsningar till hjälp med ordbrukandet. Svenska Bibelsällskapet kommer med inbjudan att Anta Utmaningen. De erbjuder olika ambitionsnivåer, för daglig bibelläsning. Här finns hemsida som ger mer information och med registrering för att anta utmaningen. Och här en artikel i ämnet i tidningen Dagen.

Frälsningsarmén i hela världen deltar i en bibelläsningsplan som börjar den 5 januari. Sommaren 2015 hålls en Internationell kongress för att fira 150 år sedan William Booth tog steget in i kallelsen med att starta Östra Londons Kristna Mission, som 1878 tog namnet Frälsningsarmén. Bibelläsningsplanen heter Boundless, Gränslös – hela världen läser. (Namnet är från sång/psalm 226, O gränslösa frälsning.) Den finns här på svenska (pdf fil) och här på engelska.

imageEn annan svensk publikation är Bibeln idag. Ett häfte som räcker i tre månader. I januari medverkar jag med några kommentarer till Matteus kapitel 7. Dessutom finns det appar (Bibeln) och en uppsjö andra möjligheter. Googla på bibelläsningsplan och du får snart beslutsångest!

Det är sannerligen ingen brist på goda hjälpmedel för att läsa bibeln dagligen. Och det är en god vana som för mycket gott med sig. Man blir allmänbildad, lär sig historiska fakta, får anledning att ställa frågor och söka svar, med mera, med mera. Förutom det eventuella problemet med att välja hjälpmedel så är nog det största hindret självdisciplinen att gå igång. Ta tid. Finna en plats med lugn och ro.

Slutligen är det värt att understryka att regelbundenheten och disciplinen är en nytta i sig. Både kropp, själ och ande mår bra av goda, hälsosamma vanor. Och med hjälp av olika kommentarer som lyfter kunskapsnivån bevaras också intresset. Bibeln tolkas alltid. Men det ska inte ske utifrån mitt perspektiv, mitt behov av en gud som behagar mig. Mitt perspektiv är som Johannes Döparens, den helige Ande kommer och gör Jesus större och mig själv mindre.

Och vad betyder stor respektive liten i det sammanhanget? Det är en fråga som också behöver tolkas… ja, och så får man hålla på. Gott Nytt Bibelår!

2 responses to “Att vara Ordbrukare

  1. Jag brukar skicka dagens bibelvers till en annan kristen på mejlen. Eftersom hon har gått bibelskolor med mera så får jag tillbaka ett mejl på eftermiddagen med en förklaring och kringresonemang kring versen. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s