Har vi tänkt fel kan vi tänka rätt

Så hände det igen. Någon kommenterar en bibeltext och ur de ord som jag ‘känner så väl’ står det plötsligt fram en ny, aktuell sanning. Det här handlar om hur vi lätt hamnar fel i slutsatser om livsfrågorna därför att vi inte bygger dem på grundläggande sanningar och erfarenheter av treenig Gud. Texten nedan är skriven av Nils-Erik Karlsson, soldat i Uppsala kår. Den finns ursprungligen i ett brev som går till Frälsningsarméns bönenätverk Eldsflamman. N-E Karlsson bild

Under sina allra sista dagar här på jorden ägnade Jesus mycket tid åt att undervisa både sina lärjungar och andra om många viktiga och grundläggande sanningar. Många av hans åhörare hade frågor, och deras okunskap lyste igenom på olika sätt. Vissa av dem försökte till och med att sätta honom på prov.

Så var det när några sadducéer en dag kom till honom för att diskutera de dödas uppståndelse. Själva trodde de inte på läran om de dödas uppståndelse. Som parti var de mer intresserade av politik än av religion, och de diskuterade mer än gärna med oliktänkande. Nu kom de med syftet att framställa Jesus i så dålig dager som möjligt och i hopp om att han skulle få med den romerska ockupationsmakten att göra. Deras fråga var utstuderad. Vem av de sju männen, som hade varit gifta med denna kvinna, skulle få henne till hustru vid uppståndelsen?

Jesu svar är rakt och tydligt – och avslöjande. Han säger omgående att de totalt missuppfattat vad saken gällde, och som alltid kommer han med ett klargörande och överraskande svar: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt (Matt 22:29).

Först säger Jesus: ”Ni kan inte skriften.” Det är det som är anledningen till att ni tänker fel. Så är det ännu idag. Många av våra misstag och felaktiga beslut beror på att vi inte är insatta i eller förstår Skriften. Ju mer insatta vi är i Skriften, ju större chans har vi att komma rätt. Vi behöver en ledstjärna som ger ljus, vilket vi kan läsa om i Ps 119:105 där det står: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Lyktan – Ordet – gör att vi kommer rätt.

Några som konkret fick uppleva det var de två lärjungar som efter Jesu död och uppståndelse mötte honom på vägen till Emmaus. De fick sina ögon öppnade, och de ställer sig själva frågan: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss? (Luk 24:32). De visste nog vad som stod i Skriften, men nu blev det en upplevd verklighet för dem.

Men Jesus säger också något mer. Han påpekar att ”de inte vet något om Guds makt”. I vår tid, präglad av intellektualism och kunskap, är det lätt att lämna Guds makt åt sidan. Vår erfarenhet av just Guds makt och kraft är inte alltid så stor. Vi litar ofta på oss själva och vår egen förmåga och räknar inte med hans makt och kraft alla gånger vilket vi självfallet borde göra. Då blir det lätt fel.

Paulus talade ofta om Guds makt och Guds kraft. När han kommer till församlingen i Korint säger han: Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (1 Kor 2:4-5).

Risken att tänka fel och handla fel är stor när vi inte är grundade i Skriften och vi inte heller vet något om Guds makt! Garantin för att komma rätt är att både förstå Skriften och tro på Guds makt!

Ar du intresserad av frågan att tolka “skrifterna”, Bibeln, (vilken är något som ständigt pågår i de kristna kyrkorna)  så kan du läsa de föredrag som nyligen hållits vid Frälsningsarméns internationella Teologi och Etik Symposium. På engelska. Länk här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s