Nu är det mycket med det jordiska

Kan man avbilda Jesus? Det är en fråga som ibland dyker upp när bilderna till vår nya annonskampanj visas. Nu är det mycket med det jordiska är rubriken som kopplas till tre olika fotograferade scener. Samtliga visar en Jesusgestalt tillsammans med ett par frälsningsofficerare i situationer som vi ofta finns i: trösta en ensam mamma, hjälpa en kvinna från människohandel samt ta hand om den hemlöses tvätt.

Jo, vi menar att man kan skapa bilder där Jesus synliggörs. Det har kyrkan alltid gjort. Ett av de vanligaste motiven är Jesus som Den Gode Herden. Det finns faktiskt ingen bibeltext som berättar om att Jesus vaktade får på riktigt. Däremot talar han om sig själv som den gode herden i liknelseform. Det är en bild för Guds omsorg som också beskrivs i Gamla Testamentet, Psalm 23.

heart-of-the-good-shepherd1 Good_Shephard 2

 

 

 

 

 

 

Bilderna och annonstexten vill jag kalla för tillämpad teologi. Att leva som kristen handlar just om att Jesus är med mig alla dagar och överallt. Ingen tjänst i Frälsningsarmén görs utan att Jesus är i oss genom den helige Ande. Hans närvaro finns osynlig i varje sammanhang.

Om vi idag ska berätta för människor i Sverige att Jesus är nära dem i vardagen så väcker bilden av en herde knappast några känslor som känns relevanta. När vi då tillämpar teologin i vår tid så blir det en bild av Jesus och hans efterföljare i situationer liknande dem vi visar. Det är människor som behöver vila i gröna sängar, som förlorat sig i vildstaden eller utsatts för tjuvar och rövare inom människohandeln. (Läs Lukas 15:1-7, Johannes:1-30 för sammanhang.)

Nu är det mycket med det jordiska. Och det får gärna bli mer. Så länge det jordiska är en spegling av himmelsk närvaro, kärlek och försoning.

(En del undrar över hur vi har råd med helsidesannonser. Det beror helt på att vi tar möjligheter att få kraftiga rabatter så att den budgeterade summan räcker så långt som möjligt.)

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s