En vision blir till – men aldrig färdig

Idag är jag gästbloggare på Sveriges Frikyrkosamråds hemsida. Här är länken. För enkelhetens skull kommer hela texten här:

Visioner är något som kan vara trista att bara höra om men de är underbara att leva i. Det finns också en viss risk i kyrkor och ideella organisationer att det går inflation i visioner som reducerats ner till käcka slogans.

Tanken som satte igång det senaste visionsarbetet i Frälsningsarméns ledningsråd var att få något som kan utvecklas och hålla fram till år 2020. Att kalla det Vision 2020 var lätt men vad ska den innehålla?

Det som efter två år har formulerats som Vision 2020 – Jesus till alla, har vuxet fram ur den vanliga mixen av inspiration och perspiration. Där har funnits självklara ingredienser som att det ska vara en naturlig fortsättning på de tidigare visionära målen i Sök din stads bästa och den ska naturligtvis harmoniera med Frälsningsarméns Internationella vision En Armé, Ett Uppdrag, Ett Budskap. Det fanns just ingen brist på redan skrivna dokument men ändå var vi övertygade om behovet av att formulera oss på nytt, för den här tiden. Vi önskade något från Gud som skulle kunna slå rot i varje frälsningssoldats hjärta för att växa och bära frukt under de kommande åtta, nu sju åren.

Vi vet allmänt att processen betyder nästan lika mycket som resultatet. Därför har det varit ett flertal ledarsamlingar på nationell och lokal nivå där vi samtalat och bett om att få en inre bild om våra mål och prioriteringar för just denna tid. Människor har också uppmuntrats att sända in profetiska tilltal och personliga tankar som man upplever att Gud har gett dem.

Jag kan inte påstå att det varit några förklaringsbergsstunder utan mycket har handlat om att metodiskt gneta på och ha en tydlig förväntan på att Gud leder detta och kommer att visa oss vad han vill när det gäller Frälsningsarméns del i ett Sverige där Guds rike går framåt.

Det slutliga namnet på visionen satt långt inne. Ledningsrådet hade en dag då vi enligt tidsplanen måste bestämma oss. Vi var tillsammans i samtal och bön och lyfte fram olika tankespår och tilltal. Vi enades om ett namn på visionen som var bra men inte precis kändes som en uppenbarelse. Resultatet av de tankarna gicks igenom med ytterligare en grupp medarbetare på kommunikationsavdelningen. Där vändes och vreds det på orden ännu en gång för vi var inte riktigt nöjda med förslaget. Så säger någon mitt i samtalet att man skulle kunna säga Jesus till alla. Plötsligt kände alla närvarande att – där har vi det! Vi behövde inte diskutera mer utan bara skissa på fortsättningen.

Ska det behöva ta ett och ett halvt år för att komma på tre ord? Ja. För genom hela denna process är det som att Gud förenar våra skelande blickar till att få ett gemensamt fokus och öppnar våra hjärtan för andra människors behov och vårt ansvar.

Visionens rubrik presenterades redan i slutet på förra året och nu i början av 2014 går vi ut med foldern som beskriver den lite mer utförligt. (Klicka här) Den skriftliga presentationen är alltså ingen slutlig produkt utan ett arbetsredskap att fortsätta med. Vi beskriver först utgångsläget – Frälsningsarméns identitet och uppdrag. Sedan de två tydliga huvudpunkterna ”Jesus” och ”alla”. Därefter beskriver vi vad vi vill se hända på väg mot år 2020 och den avslutas med elva strategiska satsningar som vi både lokalt och centralt ska finna metoder till.

Inte minst viktigt är det sista påståendet som säger att ”Vi vill samverka med andra kristna grupper och kyrkor kring uppdraget att fler människor i Sverige ska få lära känna Jesus.” Och därmed har vi fångat in det tredje ordet i visionen. ”Till”. Och det ordet illustreras bäst av en fader som uthålligt väntat på sitt barn. När barnet släpar sig hemåt utblottad och fylld av skam springer Fadern TILL honom/henne med en stor omfamning. Den illustrationen vill vi, tillsammans med andra kristna i Sverige, ge en mänsklig kropp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s