Med en vision mot år 2020

Sedan några månader lever Frälsningsarmen i Sverige med en ny vision. De närmaste sju åren handlar det om Jesus till alla.
Det kommer inte att vara några problem med att hålla den vid liv. Jesus är outtömlig när det gäller att lära känna honom och hålla efterföljelsen vid liv. Att identifiera vilka dessa “alla” människor är innebär också ett långsiktigt mål som nås omväxlande i små och stora steg. Sedan har vi det lilla ordet “till” som rymmer en oändlighet av möjligheter att söka upp, bygga förtroende och fördjupa relationer.

Varför är det så viktigt med Jesus? En väldigt grundläggande faktor för oss är att vi inte skulle kunna heta Frälsningsarmén om det inte fanns frälsning i Jesu namn. Alltså förlåtelse, befrielse, upprättelse från synden och massor med evig kärlek genom ett gott liv som Guds barn.
En annan faktor är att många känner igen Jesu namn utan att känna honom personligen. Man kan likna det vid företeelserna i programmet Antikrundan. Någon kommer med ett arvegods som ingen i familjen direkt vill ha. Men expertens ögon glittrar. Den vanliga prylen visar sig vara en dyrgrip. Så kan Jesus vara en bortglömd del av din historia men blir återupptäckt och får sitt rätta värde. Nästan lika dramatiskt är det i programmets dramaturgi när den dyrt betalda prylen visar sig vara kitsch. Besvikelsen är svår att dölja. Så kan den nyfunna tron på en dyr andlig retreat visa sig innehålla en jesusvariant som bara är ytligt krimskrams.

En länk till hela visionen finns här. Det är formuleringar som vuxit fram under mycket samtal och bön vid olika ledarsamlingar. Vi tror att det är Gud som lägger detta på vårt hjärta. Upplägget är ganska enkelt. Vi konstaterar först att vi går vidare utifrån den identitet och det uppdrag vi redan har. Sedan har vi formulerat något av det som Gud lagt på våra hjärtan, det vi ser förverkligas under de kommande sju åren. Därefter ger vi elva exempel på områden i vår verksamhet där vi vill gå till handling.

Detta är ett dokument som ska få liv genom varje soldat, medlem, verksamhetschef och övriga som vill vara delaktiga. Häftet finns i många exemplar på varje kår och alla ledningsgrupper har på sitt ansvar att identifiera några huvudområden att ta sig an varje år. Ser du ingenting hända så ta själv initiativ där du finns. Glöm inte att låta barnen och de unga vara medarbetare i uppdraget. Det är inte tråkigt att vara med om att gestalta Gud, Faderns generösa, öppna famn och delta i festen när det förlorade blir återfunnet, när det som kasserades i världen visar sig ha det högsta evighetsvärde.

Gud har yppat sin viljas hemlighet för oss…att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden.   Efesierbrevet 1:9-10

Fortsättning på detta tema kommer att följa. Bland annat genom små filmade intervjuer där olika människor berättar om vad Jesus gjort och gör i deras liv.

Här finns en länk till en intervju på engelska med vår världsledare, General André Cox. Den börjar med den dröm, den vision han har.

Jesus till alla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s