O helga natt – mer än vacker sång

Jussi Björling sjöng där hemma i vardagsrummet. Bättre kan det ju inte bli. Och när hans röst fyller rummet med O helga natt så slår det mig vilken djup bekännelse och tillbedjan sången uttrycker.

Efter verserna som beskriver betydelsen av att Jesus föds så upprepas det “Folk fall nu neder…” Det är tillbedjan. Det är kroppens gensvar på att hela min varelse drabbas av en insikt som blir mig given av en personlig, god kraft utanför mitt förstånd.

Den bok som jag läst en tid (och som skickats ut till alla ledare för Frälsningsarméns verksamheter) handlar om Jesus helt enkelt. Tom Wright avslutar den historiska och teologiska överblicken med ett kapitlet som just heter Tillbedjan i centrum. Han skriver:

Allt arbete för Guds rike har sin grund i tillbedjan…. När vi tillber den Gud som vi ser i Jesus styrs hela vårt väsen, vår fantasi, vår vilja, våra förhoppningar och vår oro bort från världen där Mars, Mammon och Afrodite (våld, pengar och sex) gör absoluta maktanspråk och straffar dem som gör motstånd.

Vilken glädje och befrielse det är att komma undan den förfärliga treenigheten. Och kanske denna jul kan hjälpa till? Jag ser för min inre bild flera tusen människor som i dessa dagar lyssnar till och kanske sjunger med i O helga natt och som drabbas av textens innebörd och kommer till självinsikt att de faktiskt vill tillbe Jesus, att de faktiskt vill leva i den mäktiga kärlek som är en gåva från Gud. Att veta vem man tillhör, vem man tillber och vem som är värd att falla ner inför – det ger en djup vila till hela varelsen.

Unna dig fem minuter att lyssna till Jussi och följa med i texten – och tillbe! Det blir en god jul, det.

O helga natt, o helga stund för världen,
Då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen,
Och ljuset skimrar över land och hav

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
Och se, din ovän skal bli dig så kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
För oss han nedsteg I sin stilla grav

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

(Musik: Adolphe Adam. Svensk text: Augustin Kock)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s