Evolution och jungfrufödsel

Jag har tänkt på det här med evolutionsteorin och Jesu människoblivande, jungfrufödelsen. På något sätt hänger det ihop.

Det finns ju ingen som har bevittnat skapelsen hur den gick till. Och de bevis som finns för arters uppgång och fall är ju ett ofullständigt pusselverk. Fossila lämningar ger glimtar om en tid som varit men inga kompletta berättelser finns. Guds skapelseverk finns det inte heller några ögonvittnen till. Så jag bortförklarar inte att vi står här med ofullständig fakta om jordklotet och hur det en gång varit.

Som jag förstår evolutionens mest troende förespråkare så är mänskligt liv resultatet av hur enkla arter utvecklats till mer komplexa sådana. Utveckling inom en art har kunnat konstateras men ett allvarligt problem är att det inte finns något bevis för att ett djur inom en art successivt övergått till att bli en annan art.

Jag har inget emot naturens utveckling som sådan. Geologi, fossiler och sånt är spännande. Problemet, eller mysteriet som dyker upp när vi tänker på människans tillkomst, är att vi inte endast är biologiska varelser utan också andliga. Vi har en själ. Vi är moraliska varelser. Djuren har sin själ. Människan har sin själ. Om evolutionen då vore verksam så är min fråga – varför har människan inte utvecklats till att bli en god varelse? Det borde rimligtvis ha visat sig under några miljoner år att det mänskliga samhället tjänar på att vi lever i fred och är goda mot varandra. I stället ser vi ständigt nya raffinerade sätt av ondska och förtryck. Övergivna barn, övergrepp via internet, krig, terrorverksamhet, billig arbetskraft i slavliknande förhållanden mm.

Hur kommer jungfrufödseln in i detta sammanhang? Jo, utvecklingen av homo sapiens som art eller som social varelse har inte kunnat framavla en god människa. För vår natur är fördärvad. Bibeln återberättar att ett tusenårigt tema handlar om hur Gud haft för avsikt att återskapa människans rena natur. Han har velat hela det som blivit brustet. Han har velat ge oss ett hjärta, en ande som inte var påverkat av den nedärvda synden. För att få till renheten i de nya ”arvsanlagen” behövde denna gudamänniska (ja, kan man säga övergången mellan den gamla arten och den nya arten?), vara befriad från arvsynden. Det var därför Gud lät den Helige Ande befrukta Maria i en jungfrufödsel så att Jesus hade Guds anlag. Han talar med rätta om sin Fader. Och han ger oss rätten att bli Guds barn, att också vi kan säga Vår Fader, du som är i himlen…

Evangelieförfattarna döljer inte det faktum att bakgrunden till Jesu födsel chockade samtiden. Det var inte ett hedersbrott de reagerade på. Det var ett oförklarligt mirakel. Hans bröder, och även tidvis mamma Maria, var skeptiska till hans anspråk. Men, hans gudomliga ursprung bekräftades i uppståndelsen och i att Faderns ande kom över alla efterföljare, som han lovat.

Det här låter väldigt teoretiskt, men teorin om att Guds ande överförs till mänskliga kroppar omsätts ständigt i praktiken. Det är inte en förbättring, en evolution av vår gamla natur som utvecklats genom andliga övningar. Det är ett nytt liv. Förutsättningen är att jag medvetet bryter med den gamla naturens herravälde (bekänner min synd) och tar emot Guds förlåtelse. Då sker ett under, en ny födelse, en slags inympning av Jesu natur i mig. Vårdar jag det nya livet så utvecklas det och bär frukt.

Som ytterligare underlag till de här frågorna – och det viktiga sökandet efter den mest hållbara sanningen om människans ursprung och hur vi skall få till en god värld – så är här länkar till ett par av veckans inlägg i debatten.

Från Stefan Swärd om vikten att försvara kärnfrågorna. Från föreningen Genesis om utvecklingsläran och kristen tro. Från Dagens Nyheter tredje inlägget i en inte helt enkel debatt mellan ledarskribent Lena Andersson och Ann Heberlein utifrån Biskop Antjes svar. Stefan Gustavson tar i sin blogg upp om hur jungfrufödseln debatteras.

Jag vill också avsluta med en sång som jag redan hört två gånger denna morgon, så jag tar det som en fingervisning från Gud att dela den. Olof Hartmans underbara text förklarar orsak och verkan i den nya människan. “För att du…vet vi…därför…”. Här en musikvideo som illustrerar övergången från mörker till ljus, den nya skapelsen som Gud erbjuder.

Länkar till bibelreferenser: Den nya människan. Efesierbrevet 4:23-24. Vara Guds barn, födda av hans Ande. Johannesevangeliet 1:12-13. Matteusevangeliet 6:8-15.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s