Identitet före funktion

Ännu en inbjudan till ledarkurs kom i min mejlbox. Den tar upp rön från ny forskning: Organisationer som hos medarbetarna gynnar de inre drivkrafterna och tar upp meningen med det man gör får bättre resultat. Ledarna ska ”förstå sin egen drivkraft på djupet baserat på personliga värderingar och styrkor”. Detta är seriöst. Och det svarar uppenbart mot ett behov i vårt land. Till hjälp för att undervisa om detta tar man fram de senaste årens insikter inom neurologi, ledarskap och evolutionspsykologi. Arton tusen kronor för två dagar. Och jag känner, att det är detta jag sysslar med och är med om varje dag i min gemenskap med Jesus.

Jag menar inte att en ledare kan hoppa över grundläggande insikter om gruppdynamik, känna sig själv, psykologiska faktorer med mera. Fortsatt utveckling är också ständigt aktuellt antingen man leder en scoutgrupp, en församling eller har en annan ledarfunktion i samhället.

Men, mitt sätt att se på ledarskapsbegreppet fick sig en utmaning när jag i våras hörde Leonard Sweet. (Teolog, kyrkohistoriker, författare mm.) Han vände lite på perspektivet. Han sa att kyrkan de senaste femtio åren lagt för stor betoning på ”ledarskap”. Ett ord som faktiskt knappt förekommer i Nya Testamentet, medan ordet för efterföljare, lärjunge omnämns hundratals gånger.

Han talade om vilken kategori vi räknar oss till:

Jesus är i kategorin ledare. Min grundläggande kategori är efterföljare. Även när Jesus kallar fram mig till att stå framför andra, i fronten, så leder jag bakifrån.

Jag har tänkt en hel del på detta. Det har att göra med att se en skillnad på min funktion och min identitet. För egen del tar jag seriöst på att jag är ledare för Frälsningsarmén i Sverige-Lettland. Det är min funktion. Men min identitet är att vara efterföljare, lärjunge till Jesus.

Min funktion ändras emellanåt. Min identitet står kvar oavsett i vilket sammanhang jag hamnar – i det främre eller bakre ledet.

När jag ser Jesus som det unika föredömet för ledarskap så handlar det inte om att betrakta honom som en konsult. Från Jesus kommer inte tio steg att ta efter eller samlade sanningar i en ledarbok. Lärdomarna från honom i att leda team, hålla fast vid målet, bemöta kritik, leda i tider av förändring med mera är grundpelare i vilken sofistikerad kurs som helst. Men kunskapsintaget förutsätter att jag delar livet med honom.

I Matteusevangeliet kapitel 23 vers 10 kommenterar Jesus inför sina efterföljare sin tids ledarskap, hur de låter deras funktion bli deras identitet. Den djupa betydelsen av Jesu kommentar är en utmaning för varje ledare att efterleva:

Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.

Låt mig avsluta med något jag läste idag, sagt av Nicky Gumbel: “Skillnaden mellan en chef (boss) och en ledare är: Chefen säger ‘Gå!’. Ledaren säger ‘Låt oss gå!’

(Denna text är publicerad i oktobernumret av Stridsropet som har temat ‘ledarskap’. Mycket bra att läsa i hela tidningen. Klicka här så kan du teckna en prenumeration.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s