Tillstå att du behöver avstå

(Följande text finns också publicerad i tidningen Stridsropet nr 4 2013)

Behovet att må bra

Vad får det kosta att må bra, att vara frisk? Vi verkar ha en överdriven tilltro till produkter som kan köpas och misstro mot den förbättring vi kan tillägna oss gratis. Man kan annars undra över att det 2011 såldes kosttillskott för 2.8 miljarder kronor i vårt land. Som kontrast fann jag i en tidningsartikel tidigare i år uppgifter om att det har häpnadsväckande god effekt på hjärnan och det allmänna välbefinnandet att korttidsfasta. Det innebär att endast inta dryck under 16-24 timmar, en till två gånger i veckan. Effekten beskrivs som att man mår bra och blir klartänkt. När frågan ställs varför vi inte hör så mycket om detta så var svaret att läkemedelsindustrin har ju inget att vinna på en så enkel metod.

En sund självkänsla har uppenbart svårt att hävda sig mot smart marknadsföring av mat, dryck, hälsomedel, välbefinnande kurser, kläder och skönhetsprodukter där vi först invaggas i osäkerhet för att sedan erbjudas deras lösning (= produkt) på problemet. Det finns inte mycket pengar att tjäna på en mänsklig livsstil där vi avstår konsumtion, tar paus från internetuppkopplingen och stannar upp för att se att vi är i takt med och har kontakt med Guds plan för våra liv.

När Jesus ändrade sina vanor

Jesus fick både seriösa frågor och syrliga kommentarer kring att han och hans lärjungar gärna lät sig inbjudas till en god måltid och att de inte höll regelbundna fastetider. Hans svar innebar att det skulle bli annorlunda efter påsken. Efter hans död och uppståndelse inträder ny tid. Då kommer lärjungarna att behöva fasta, att avsätta tid och lyhördhet för att höra vad Anden säger. Det nämns inte som et krav, ett påbud utan som en naturlig konsekvens av att de skulle behöva en ny slags klarsyn.

Under Jesu sista dygn i livet ser vi ett koncentrat av vad han avstod ifrån och den klarsyn, den världsförvandling som uppnåddes genom det.

  • Han avstod att hindra förrädaren Judas – och tydliggjorde därmed människans rätt till fria val på gott och ont. (Matt 26:20-25)
  • Han avstod att skydda Petrus från att förneka honom tre gånger – och tydliggjorde hur mänsklig självsäkerhet behöver brytas ner innan sann storhet kan återupprättas. (Matt 26:30-35, 69-75)
  • Han avstod att låta sig försvaras med svärd – för att tydliggöra hur aggression och vapenmakt aldrig kommer åt grundproblemen. (Matt 26:51-54)
  • Han avstod från att stiga ner från korset och rädda sig själv undan skammen – för att tydliggöra att människans synd gentemot Gud bara kan försonas genom hans offer och lydnad. (Matt 27:38-44)

Det tillgängliga måste sökas

De lärdomarna, den klarsynen som kommer av allt som Jesus avstod från skulle göra gott i vårt samhälle idag också. Vi kanske kan bidra genom att avstå något, för att få mer tid med och ökad klarsyn från Gud. Det finns inget andligt kosttillskott att köpa. Alla sådana gåvor är gratis, av nåd. Men de måste sökas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s