Varför heter vi inte Frälsningskyrkan?

Det där med namn är ju inte oviktigt för identiteten. Frågan är aktuellt i Sverige för de tre samfund som sedan en tid gått samman och nu har som förslag att heta Gemensam kyrka. (Artikel finns i tidningen Dagen) Namnet har jag ingen synpunkt på.

Varför heter inte mitt samfund Frälsningskyrkan? Det finns naturligtvis en historisk händelse från 1878 då en armé av frivilliga ändrades till frälsningsarmé men kärnan är ändå att namnet fortfarande ska beskriva vad vi är. Och även om vi inte är det så bra som vi skulle önska så säger namnet att det är i den funktionen vi vill leva. Då är vi äkta.

’Kyrka’ har ju blivit ett allmänt begrepp för samfund och i den meningen är vi en kristen kyrka. Vi har våra lärosatser, mötesplatser, gudstjänster och vårt invigda, ordinerade ledarskap. Men, genom namnet vill vi lägga vårt fokus på uppdraget och dess allvar. Människor behöver försonas med Gud och bli frälsta från synd. Den segern vinns inte i en teologisk debatt utan genom praktisk och andlig kamp. Frälsning är möjlig för att Gud älskar oss – medan vi är syndare. Skulle vi heta något annat skulle det i så fall vara kärleksarmén.

Nu till helgen kommer vår världsledare general Linda Bond till Sverige. (Läs info här.) Där har vi det igen, general, militäriska termer. Visst kan man ha synpunkter på det, hur relevant det är och om det distanserar oss till folk i vår tid eller ej. För egen del har jag vuxit ifrån bekymmer om vad andra människor tycker och tänker när de tittar på ytan. Skulle vi formas av opinionen så blev det väl inte mycket kvar av oss.

Avgörande för Frälsningsarmén och mig som frälsningssoldat är att vi är trygga i vårt ursprung, uppdrag och identitet. Vi förvaltar inte ett historiskt monument utan lever i en pågående  uppenbarelse från Gud om hur han vill använda oss idag. Fortfarande gäller att hans försoningserbjudande genom Jesus skall hela, upprätta, förvandla och fylla människor med Andens nya liv. Därav följer också att vi bidrar till ett samhälle där rättvisa och rättfärdighet råder.

När generalen nu kommer så är det ett tillfälle till fest, uppmuntran, utmaning och förnyad överlåtelse. Hon kommer att predika om vad vi är: En armé med ett uppdrag och ett budskap. Men vi är inte färdiga. Så visionen som finns om allt det vi vill uppnå inom de tre områdena utmanar oss. Och till det behöver Gud en armé. Och armén behöver soldater som vill ta kampen. Välkommen!

(Läs mer om visionen här på den internationella hemsidan.)

General Linda Bond

lindabond_ny_stor

3 responses to “Varför heter vi inte Frälsningskyrkan?

  1. Tack min syster för undebar liv med Herrens arme med eld och korset och blodes seger till frälsning för alla som tror och och låt detta budskap nå alla svenska hem och finska hem och låt frälsning väskelse börja just nu in Jesus namn,tack var välsignat,keijo södertälje

  2. Du skriver så galet bra och är har kommit att bli en förebild för mig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s