Ledarskap för en ny tid. Var god välj!

Jag får många inbjudningar till kurser och utbildningar. Idag erbjöd ett företag en dag med titeln Den vise chefen. Jag blev nyfiken och bestämde mig att kolla upp innehållet, vad föreläsarna har för budskap och vilka de är. Allt såg angeläget ut.

“Den vise chefen – den ny tidens ledarskap” talar Karl-Erik Edris om. På hans hemsida finns rikligt med information. I ett nyhetsbrev ger han bakgrundsreflektioner till Den vise chefen. Han påpekar bristerna i det maktorienterade ledarskapet och skriver bl.a:

…maktens rädslodrivna järnhand då den försöker om inte stärka så i varje fall behålla sitt grepp. Men samtidigt kan jag alltså skönja en hoppfull tillväxt av den underminerande kraften från allt fler människors djupa hjärtcentrerade längtan efter ett annat samhälle och därmed också ett annat ledarskap.

… min övertygelse att nyckeln till en god framtid är ett ledarskap som gör det möjligt för oss människor att hitta de djup och dimensioner av oss själva där rädslan inte kan få nämnvärt fäste.

Det tycker jag är rätt iakttaget och viktiga tankar. Ryckta ur sitt sammanhang! (hela nyhetsbrevet finns här.) Sammanhanget får mig att undra över personens grundläggande livssyn. Det får jag lite mer grepp om genom ett blogginlägg där han kommenterar en artikel om tro och vetenskap.

Enligt mitt sätt att se är därför vetenskapen och religionen lika goda kålsupare. Och den betydelsefulla aspekten av den pågående striden mellan vetenskap och religion är därför inte en strid mellan tro och vetande, mellan
substanslösa, men måhända socialt betydelsefulla, trösterika fantasifoster och fakta utan en strid mellan metafysiska perspektiv på tillvaron.

Och denna strid har enligt min mening potential att utvecklas till något konstruktivt bortom det slags schablonmässiga och föga konstruktiva larmande för döva öron som för närvarande produceras av hånfulla ateister och dogmbekännande religionsförsvarare.

Karl-Erik Edris beskriver kristen tro som “substanslösa, men måhända socialt betydelsefulla, trösterika fantasifoster” och personligt bekännande kristna människor som “dogmbekännande religionsförsvarare”. Jag känner inte igen mig!

Som jag förstår det förespråkar han en tredje, metafysisk väg vilken han presenterar i sin bok I ett annat ljus. Mer om detta vet jag inte men jag får veta tillräckligt för att den grundsynen på världen, Gud och människan vill jag inte ha in i mitt ledarskap.

Nästa föreläsare på kursen jag bjuds in till är Björn Natthiko Lindeblad, lyssnarvald sommarpratare 2012. Han talar om inre stillhet som källan till det nya ledarskapet. Han var buddhistmunk i 17 år och hjälper ledaren in i stillheten genom meditation. Man får höra lite av honom och andra föreläsare på inspelade glimtar från en ledardag om Den vise chefen. Han verkar vara en klok, humoristisk och sympatisk människa som har mycket gott att säga.

Men det handlar fortfarande ytterst om en vila och kraft som jag skall finna i mig själv. Där finns en uttalad buddistisk lära. En tro utan ett ansikte, utan en helhetsbild av den andlighet man bjuds in i. (Läs tidigare blogg som anknyter till detta.)

Den tredje talaren, Maria Tornberg lägger till forskningens perspektiv på ledarskap i en ny tid. Det är upplysande.

Det är otvetydigt att det finns en längtan och behov efter föredömen och förhållningssätt när det gäller att leda företag, organisationer – och sig själv(!) i vår globala tid. Det som erbjuds i paketet jag fick idag är fyllt av ingredienser som andlighet, vishet, inre frid, att avstå strävan efter makt mm. Det är som en ny religion. Något som kan hålla ihop det lilla och det stora i livet. Ändå vänder mitt hjärta sig bort ifrån detta. Många ingredienser stämmer med det jag tror på. Men där finns ingen Gud som kommer mig till mötes med förlåtelse, upprättelse, förvandling, evighetsperspektiv och en frälsare som visar vem han är. Där finns inte den sammanhållna världsbild som Guds rike utgör.

Ledarskap är inte medfött eller statiskt. Det behöver man lära sig – hela livet. Men inget går upp mot en sund kristen gemenskap där man är en del av en levande kropp och inte behöver klara av hela paketet själv. Jag väljer fortsatt den väg jag slagit in på.

4 responses to “Ledarskap för en ny tid. Var god välj!

 1. Hej Marie. En liten reaktion från Karl-Erik (inte Kjell-Erik) Edris. Jag beklagar att jag skrivit så slarvigt att du delvis missförstod mig. Citatet “substanslösa, men måhända socialt betydelsefulla, trösterika fantasifoster” avser inte att ge min bästa beskrivning av kristen tro, utan är i stället min beskrivning av vad företrädare för den antireligiösa “tron på vetandet” anser. På samma sätt är citatet “dogmbekännande religionsförsvarare” inte mitt försök att uttömmande och rättvisande beskriva representanter för den kristna tron. Utan det är mitt sätt att beskriva de inte fullt konstruktiva motståndarna (som finns i alla religioner) till mer eller mindre fanatiska sekularister i den destruktiva dimensionen av konflikten mellan tro och vetande.

  Jag är förstås medveten om att det finns många föredömligt kloka människor inom religionens sfär som arbetar hårt i nästakärlekens namn för sina medmänniskor. Och jag hyser den största respekt för dem. Däremot anser jag att konflikten mellan tro och vetande inte framförallt är en konflikt där otron bör bekämpas och besegras av tron exakt sådan den ser ut för tillfället utan jag menar att denna strid innehåller fröet till kommande uppenbarelser som i grunden kommer att om inte helt ändra så avsevärt fördjupa vår syn på livets och människans yttersta natur, mening och mål. Och därmed också vår syn på Gud.

  • Hej Karl-Erik!
   Tack för ditt inlägg. Beklagar felskrivningen med namnet, det är korrigerat. Så bra att du förtydligar vad du menar. Det är ju viktigt att synpunkter blir så rättvisande som det går i bloggens begränsade utrymme. /Marie

 2. Irene Hällberg

  Idag fick jag en inbjudan till frukostmöte med facket(Vision). Malin Hammar ska berätta om “attraktionslagen”. En indisk guru lärde henne ett 1000-årigt sätt att visualisera så får man det man behöver och önskar sig. Det gäller att veta var man står! Tack för att du är tydlig!
  Irene H

  • Tack för respons Irene. Där ser man vad som erbjuds, säkert i bästa välvilja för medlemmarna. Vi får möjlighet att dela den kunskap vi har så att folk kan göra medvetna val.
   Marie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s