När friden sig sänker

(Följande text har också varit publicerad i Stridsropets december nummer.)

Visst kan man önska sig att julefriden sänker sig över en så där lagom till julaftons morgon! Och varför skulle inte det vara möjligt?

Julens fred och frid förkunnas av en ängel tillsammans med en hel armé av himmelska varelser. De som hör och ser är en grupp herdar på ängarna utanför Betlehem. De uppfattar tydligt budskapet ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” Det är inte en förhoppning. Det är ett påstående. Det sker här och nu. De människor som Gud ”har utvalt” är inte några få privilegierade. Det är alla människor som låter Guds välbehag och välsignelse vila över sina liv.

Vad var förutsättningarna för att den friden och förväntan skulle infinna sig? Jo, det ser vi genom att betrakta omständigheterna.

Planering

Det är inte ett modernt fenomen att planera. Gud har sysslat med det från begynnelsen. Från det att människan åtrådde kunskapen och förmågan att ha kontroll över sitt liv mer än lydnaden till och gemenskapen med Gud, så har han planerat en återförening. Slutpunkten på hans checklista var att själv komma och bo ibland oss. Han valde att födas som en människa. Gud planerade: En benådad kvinna, en god styvfar samt rätt tid och plats som var i linje med vad han tidigare sagt och gjort. Det är alltså klokt att planera för att ta emot julfriden.

Tro på budskapet

Herdarna hade en ganska vanlig dag på jobbet när något mycket ovanligt hände. Evangelisten Lukas återger händelsen trovärdigt. Han hade ju noga satt sig in i vad ögonvittnen fört vidare. Herdarna var helt förfärade av att se himlaljuset och höra ett tydligt tilltal från en ängel. Inte nog med budskapet att den utlovade Messias hade fötts, de fick också i uppdrag att gå till Betlehem och finna barnet. De hörde och de trodde på vad som sades tillräckligt mycket för att göra som de blev ombedda.

 Fridens ordning

När vi betraktar människorna den första julnatten så är det inte vår helgfrid vi ser. Det är trångt kring folk och fä. Det är oro när ett barn skall komma till världen. Det är oväntade gäster och primitiva förhållanden.

Guds fred och frid är inte frånvaron av yttre störande eller oroande moment. Guds frid, julefriden är närvaron av Guds härlighet, av Guds glädje, av Guds liv i våra liv. Den himmelska hären som prisade Gud angav fridens ordning. ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred [hans välbehag] åt dem han har utvalt”.

Det finns en ordning. Något kommer först och något annat följer. Som den ordning Jesus flera år senare kom att förkunna. ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet , så skall ni få allt det andra också.” Det går alltså inte att vända på ordningen. Man kan inte be om friden först och sedan som ett kvitto betala Gud med att ge honom äran för det.

De himmelska varelserna prisar Gud och ger honom ära för att de har inblick i vem han är. Gud har lättast att ge fridens närvaro till dem som ger Gud ära för att han är den han är och som ger honom den första platsen i sina liv.

Så, då är det bara att planera för en riktigt god julefrid genom att tro på budskapet och följa ordningen. Fridfull helg alla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s