Röster i tiden om en hållbar framtid

Åter igen har jag med stor behållning läst en artikel av Andreas Cervenka (här). Jag skulle vilja definiera hans fårmåga att fånga komplicerade samband i tillgängliga beskrivningar som  en profetröst i tiden. (Bibelns profeter uttalar sig inte endast om det som kommer att ske utan beskriver också hur människans orättfärdiga beteende i nuet utlöser framtidsscenariot. Profeterna gör människor delansvariga. Gud vill inte det onda men förutsäger de oundvikliga konsekvenserna om vi inte vänder om.)

Sammanhanget i dagens Cervenka artikel är att (stora) bolag lätt kan undvika att betala skatt. Han sammanfattar den specifika frågan med att “det globala kapitalet ser inte ut att vara i behov av flaskmatning från statsmakternas sida.” De har välfyllda kassakistor samtidigt som de “genom hot om att flytta kan spela ut olika regeringar mot varandra, som i ett slags gisslandrama“. Inget större hopp för en rättvisare värld idag heller!

Det globala perspektivet fanns med ännu tydligare i det jag hörde tidigare i veckan. Anders Wijkman talade (på en samling med Sveriges Kristna Råd)  om den globala miljö- och klimatkrisen. Riktigt illa där också!

Gemensamt från bägge personernas budskap är att vi kan inte bara se på enskilda frågor som bolagsskatter, den ekonomiska krisen eller klimatförändringarna. Allt är sammanvävt med varandra i “systemfel”. Som t.ex. att de flesta lösningar som serveras bygger på att öka konsumtion & produktion – vilket i sin tur ökar takten på klimatkatastrofen, osv.

Från detta dystra scenario har jag i helgen varit på några andra sammanhang med framtidsperspektiv. På Frälsningsarmé kårer runt om i landet börjar vi prata om Vision 2020. Det är inte en färdig handlingsplan som presenteras utan en fortsättning i att lyssna till varandra och till Gud och dela tankar om hur vi förverkligar Guds vilja.

Även om den kristnes perspektiv också kan vara grumlat av missnöje, ovana att se helhet och känsla av maktlöshet så finns en avgörande skillnad. När vi ser på jordens och människans framtid så är det alltid genom den ‘lins’ som Jesus död, uppståndelse och plats i himmelen ger oss. “Han skall en dag föra rättfärdigheten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.” (Matteus 12:20-21)

Det innebär att all makt och alla system som bygger på orättfärdighet kommer att kollapsa. Vi som ser in i framtiden genom Jesus Kristus ser att rättfärdigheten redan har segrat. Ur Guds livscykel att skapa liv ur döden och försoning genom att förlåta växer den enda hållbara framtiden.

De som efter denna tidens ekonomiskt dominerande ordning menar sig sitta på toppen av samhällets näringskedja och tror sig vara oberörda av människors nöd i världen, deras tid är kort.

Det som Vision 2020 absolut kommer att handla om, på olika sätt, är att vi ska visa kärlek och barmhärtighet och vara ett ställföreträdande hopp – tills människor får ett eget personligt möte med Jesus och kan bära det nya livet, det eviga hoppet i sin själ.

One response to “Röster i tiden om en hållbar framtid

  1. Ojoj,vad bra.Tack för att DU finns och vågar säga ifrån.Lilian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s