Etiken i politiken och miljonfester för skattepengar

Hur svårt är det inte för människan att göra rätt. Först ska man ha fotfäste i klara värderingar om vad som är rätt och fel. Sedan ska man dessutom leva som man lär. För att inte tala om hur svårt det är att som individ säga nej när gruppkulturen tar genvägar i den moraliska skogen.

Två artiklar i dagens morgontidningar är variation på samma tema. Svenska Dagbladet har ett debattinlägg om behovet att återupprätta etiken i politiken. Dagens Nyheter  berättar om hur pengar som skulle stimulera forskning går till exklusiva fester när Stiftelsen för Strategisk forskning vill göra sig känd.

Barbro Westerholm (fp) och Johan Westerholm (s) som skriver debattinlägget säger viktiga saker. Etiken skall inte tas fram först när olyckan redan varit framme och

Dagens allt snabbare samhällsklimat kräver direkta beslut och reaktioner varför en fungerande etisk och moralisk kompass är nödvändig, en kompass som kan kopplas till den enskildes politiska hemvist.

Inget fel på det, men räcker det? Bra att partier vågar ha tydlig ideologi och etiska värderingar men ett gott samhälle byggs inte utifrån yttre kontroll med överenskommelse och regelbok i handen. Inte ens Guds folk klarar i längden att bygga sunda gemenskaper med endast Lagen om rätt och fel, skall och skall inte, som rättesnöre.

Och när statliga verk och stiftelser lägger pengar på exklusiva fester för dem som skall dunkas i ryggen så gråter säkert deras regelverk över hur olyckligt det missbrukas.

Jag som är ledare i en, vill jag påstå, hälsosam och sund kristen rörelse som Frälsningsarmén ser att vi ständigt har dessa frågor att hantera också. Ingen människa kan leva i en familj, arbetsplats, organisation eller ett samhälle utan att det uppstår situationer då omdömet prövas, frestelsen att vinna personliga fördelar uppstår eller att man lockas till att utnyttja sin makt för att få sin vilja fram.

Att politiska partier, statliga myndigheter och andra viktiga sammanhang som skall betjäna vårt gemensamma bästa åter tar upp frågan om en etisk och moralisk kompass som kopplas till ideologin och uppdraget är fantastiskt bra.

Men, en kompass visar ju endast rätt om det finns en magnetisk pol som nålen kan relatera till. En traditionell kompass får ju fnatt om det finns vanliga magneter i närheten. Kompassnålen ska sträcka sig till Nordpolen och inte till mindre kraftfält i närheten. I överförd betydelse betyder det att den moraliska och etiska kompassen behöver, utöver den politiska hemvisten, förhålla sig till levande Gud. Både hans väldiga helighet och allmakt så väl som till all den försoning och upprättelse som vi får del av genom Jesus Kristus och den hjälp och vägledning som den Helige Ande ger.

Det är en bra början att politiska grupper och andra ser om sitt eget hus. Men min förståelse för det goda samhället är att det byggs utifrån djupare och mer eviga värderingar än de som kan mätas av opinionsinstituten.

(Och här är en länk till TV nyheterna om miljonfesten.)

2 responses to “Etiken i politiken och miljonfester för skattepengar

  1. Jag har vägrat ta in en TV i min lägenhet (är 33) och man får lite mer sinnesfrid utan den. Se visseligen program via datorn och lyssnar på radion men det är nåt annat…

  2. Äntligen
    Tack Marie för att du reagerade på dessa fester,tänk om Armén hade fått dessa pengar till dom som behöver. Alla dessa “värk” ta bort dom,för ingen vet vad dom gör. Och ge pengarna till dom som behöver.Vi är väl alla bara vanliga människor i GUDS ögon?!
    Kastar snart ut både Tv och radio för jag orkar snart inte höra mer elände.
    Tack än en gång.
    Lilian Eriksson Söderhamn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s