Slutet är också början. (Toronto sista)

Denna sista dag handlade bibelsamtalen om ett viktigt ämne. En Armé – i förbundet. Det är en gemenskap som vi behöver dela nu när vi skiljs åt och reser hem.

De flesta av oss kände att det är en väsentlig och viktig skillnad mellan att ha ingått i ett förbund med Gud och inte skrivet ett kontrakt. Den viktiga relation som jag har med Gud genom mitt soldatförbund och officersförbund handlar om tillit, kärlek och nåd. Han har givit sitt allt till mig och jag tillhör honom reservationslöst.

Ett kontrakt förhandlas fram. Det är ofta tidsbegränsat och uttrycks i formella, juridiska termer. Sannolikt annulleras kontraktet också om någon part inte klarar av sina åtaganden.

När vi så möttes för sista gången i det stora konferensrummet fick vi ett imponerande papper. Alla de förslag som vi skrivit ner under veckan var sammanställda i en lista, ämne för ämne. Där fanns både de förslag till uppföljning som vi bestämt att ta med oss hem och de som vi lämnat till IHK. General Linda Bond och stabschefen kommendör Barry Swanson alternerade sedan att kommentera förslagen till IHK.

Sedan hade jag mitt stora tillfälle – att vara dagens ordningsofficer. Det innebar att läsa upp lite information om hur gruppfotot skulle tas samt be bordsbön före lunch.

Det avslutande mötet gav tillfälle till flera spontana vittnesbörd. Det gavs rikligt med tid för att be igenom den internationella visionen. 45 minuters bön i ”ande och sanning” är normalt.

Herdens (generalens) sista budskap till sin flock (inte mina ordval) handlade om botbänkens, nådastolens innebörd. Jag är uppmuntrad av att åka hem med insikten att i centrum av alla våra lokaler finns en plats där vi tillsammans möter Gud. Där kan vi få erfara att Guds kärlek och nåd kan förnya och återskapa våra liv fullständigt.

Nu har jag bara en kort resa till New York för en veckas semester. Ledaren för Papua Nya Guinea åker i morgon söndag och kommer fram på onsdag. Under resans gång förlorar han en hel dag i kalendern. Vad händer med den dagen? Den går bara upp i rök!

Det har varit en fantastisk konferens. Inga enskilt historiska beslut har tagits. Men det är ju Gud som skriver vår historia medan vi tillsammans med honom fortsätter att praktisera innebörden av att vara En Armé med Ett Uppdrag och Ett Budskap.

One response to “Slutet är också början. (Toronto sista)

  1. Må Gud väsigna och leda FA genom överlåtna och hängivna ledare på alla nivåer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s