Ansikte mot ansikte (Toronto 5)

Denna morgon satt vi ansikte mot ansikte i vår samtalsgrupp och läste i bibeln om sanningen. En armé – i sanning. Det kan se ut som ett naivt påstående. Bara i min grupp kommer vi från Indien, Nya Zeeland, Uganda, Australien, Argentina, Ghana, Hong Kong och Sverige. Vilken enskild sanning kan vara relevant i alla dessa kulturer?

Naturligtvis så handlar det om Jesus. Men inte främst som en tro formulerad i en samling doktriner utan som Guds inkarnation och framför allt utifrån sanningen att vi alla kan ha en relation med honom. En sanning som ständigt öppnar sig med nya uppenbarelser.

Med dag två avslutad så har vi också börjat känna oss bekväma med dagsrytmen och upplägget av konferensen. Det är en mycket viktig del. Man får inte till utveckling, utbyte och samverkan bara för att man placerar 130 personer i samma rum. Organisatörerna måste tänka ut ett upplägg som tillåter och uppmuntrar engagemang. Det har man verkligen lyckats med på ett fint sätt. Så här går det till.

Dagens första presentation handlade om studiematerial. En serie med häften håller på att framställas som kommer att kompletteras med filmade inslag. Serien heter En Armé och varje häfte tar upp ett ämne som t.ex: I Kristus, i kallelsen, i förbundet, i sanning etc. Det kommer också att finnas en version för ungdomar.

Efter presentationen går vi till våra smågrupper med några förslag på frågor att samtala om. Och, vad händer sedan? Ofta handlar konferenser om att man skall formulera en gemensam rekommendation. Inte här. Vi samtalar fritt och delar varandras uppfattningar. Den sista kvarten av grupp-tiden skall vi skriva ner våra egna förslag och idéer.

Var och en har ett papper med två frågor. Den första handlar om vad i denna fråga jag tänker följa upp hemma i mitt territorium. Jag tycker det är en positiv utmaning. Vi är alla ansvariga ledare och det ligger i vårt mandat att vi skall ha insikt i vilka behov och möjligheter som finns i vårt land. Och jag har större ansvarskännande för en förslag jag kommit fram till själv till skillnad från en kompromiss som den stora gruppen enats om.

Den andra frågan på papperet handlar om vad vi tycker Internationella Högkvarteret borde göra i frågan.

Därefter möts vi alla i storgrupp och det är tid för vittnesbörd. Vem som vill får dela det som man skrivit ner på sitt papper. Alla papperna samlas ihop och Generalen och Stabschefen kommer under den sista dagen att ge en respons på frågorna som ställts till IHK.

Det är att mötas ansikte mot ansikte – alla står upp för att ta ansvar för det mandat man har i sin ledaruppgift. Samma procedur följde på dagens andra presentation, om barn och ungdomar.

Dagen avlutades med ett möte ansikte mot ansikte mellan de territorier som är partners med varandra. Sverige och Norge är partners med Uganda, Sydafrika och Indien sydväst. Vi möttes, lärde känna varandra och kom på en del idéer om hur vi kan bidra till varandras utveckling.

Det här var ännu en god dag i mitt liv. Tack Gud.

One response to “Ansikte mot ansikte (Toronto 5)

  1. Gerlinde Böttcher

    Så intressant att få “inside information” om hur ni arbetar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s