Ja, då sätter vi igång (Toronto 4)

Så är vi då igång med det arbete som vi egentligen är här för. De elva smågrupperna samlades för första gången. Den gemenskapen kommer att vara mötesplatsen för både bibelsamtal och bön på morgonen samt för samtalen efter tema presentationerna.

Vi är i själva verket en testgrupp. Vi använder en del av det smågrupps material som kommer att ges ut om vår internationella vision. Idag hade vi bibelsamtalet om En armé – i Kristus. Det var inga problem med att dela tankar, böner och frågor kring det.

Vi är också en testgrupp när det gäller att sjunga en nyskriven sång baserad på visionen. Den är skriven till den europeiska kongressen. Igår hade jag problem med att få kläm på melodin. Idag har jag problem med att få sången ur mitt huvud.

De två ämnena som togs upp idag fick fart på oss alla. Först: Kvinnor, tjänst och ledarskap – vilket naturligtvis angår männen också. Fakta, realism, möjligheter, dåliga ursäkter och verkliga problem – frågans hela spektra fick vi med.

Det andra ämnet var självförsakelse och självfinansiering. En gammal bekant! Från de vittnesbörd som delades och exempel som gavs så är min slutsats att det finns två slags fattigdom. Naturligtvis är det ett stort problem för dem som saknar pengar. Men fattigdomen visar sig också på ett tragiskt sätt hos dem som har en stabil ekonomi, bekänner sig som kristna men ändå inte har tillit till Gud nog för att vara en generös givare.

Bonus kunskapen idag, som jag får efter att ha pratat med någon som råkar finnas intill mig under en paus, fick jag från ledaren för Frälsningsarmén i Korea – genom hans tolk.

Jag nämnde för honom hur intressant jag tyckte det var att läsa några artiklar i svenska Stridsropet om de svenska pionjär missionärerna i Korea. Artiklarna sammanföll med att de hade 100 års jubileum 2008. Flera av de svenska officerarna dog långt borta i fjärran land på grund av det hårda livet.

Deras nuvarande ledare var mycket bekant med historien. Och, sa han, deras sätt att hedra de svenska officerarnas insatser är att Frälsningsarmén i Korea nu tagit till sitt hjärta att starta verksamhet i grannländerna. Man har redan fått igång ett fint arbete i Mongoliet och förbereder sig på att starta i Kambodja. En soldat från Korea har känt en särskild kallelse till det landet. Denne man har redan flyttat till huvudstaden och öppnat ett studentboende. Han praktiserar sin tro genom att dela livet med studenterna. De har morgonbön och han inbjuder dem till bibelstudier.

Wow! Det är hållbart missionsarbete. Självfinansiering och evangelisation i ett.

One response to “Ja, då sätter vi igång (Toronto 4)

  1. Tack för den här möjligheten att få veta om det som sker , att få vara delaktig och med i bön.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s