Information blir kommunikation

Det är en intressant erfarenhet hur allmän information blir personlig kommunikation.

Jag har ju förmånen att vara ansiktet utåt för och avsändare av den information som Frälsningsarmén skickar till alla våra tusentals bidragsgivare i landet. Senast gällde det ett tack och redovisning för 2011. (Du har en del av brevet som pdf fil på vår hemsida här.)

Man kan lite slarvigt tänka att brev av denna typ upplevs som opersonlig information. Mottagaren är ju en av tusentals. Men det förnämliga med att vara delaktig i en tjänst som hör Guds rike till är att Gud alltid ser individer.

Och faktiskt så händer det. Vår information skapar kommunikation. Jag har fått några svarsbrev ställda till mig från människor som av olika orsaker vill avsluta sitt samarbete med oss. Jag har fått brev med frågor om vad vi har för värdegrund och när de har fått svaren tackar de och fortsätter att ge.

Som svar på det tack brev som senast gick ut fick jag bland annat ett vackert brev om en familj. Pappan  berättar lite om sin familj och delar både glädjeämnen och sorger. Han avslutar glatt med “Fler bidrag kommer!”. Det var riktigt roligt att få skicka ett svar med uppmuntran, förbön och inbjudan till närmaste kår.

En del respons kommer också muntligt. I början av veckan var jag på de avslutande dagarna av en utbildning jag gått. Den har varit för ledare från olika idéburna organisationer. En av föreläsarna var mig ovetandes en givare.Hon var väldigt entusiastisk över att vi i tackbrevet berättade om allt det vi gör för våra medmänniskor. Hon kände sig stolt över att vara delaktig i det.

Och professorn som undervisade om strategi utifrån en värdegrund visade våra olika hemsidor. Han ägnade mycket tid till att referera till Frälsningsarmén, att vi är tydliga med att det handlar om tro som är den ena halvan och det sociala arbetet den andra. “Och vad er tro står för är ni ju tydliga med” sa han och bläddrade fram sammanfattningen av våra lärosatser. “Man behöver ju inte dela er tro – men ni är tydliga”, tyckte professorn. Det blev mycket fika samtal om min tro och Frälsningsarméns identitet efter det.

Andra svar som jag fått har sitt ursprung i mitt lite ovanliga efternamn. Jag fick ett brev från en man som visade sig vara barndomskamrat till min far och som kände min kusin mycket väl. En annan man hörde av sig som varit scout på Templet i Göteborg i början av 60-talet. Det blev en glad återförening mellan min pappa och dessa gamla bekanta.

Detta har fått till resultat att jag tänker försöka sluta med att informera. Jag kommer att inbjuda till kommunikation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s